Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

CENIK in URNIK OGLEDOV GRADU 2009

02.01.2009

Grad je kulturni spomenik drľavnega pomena in zavarovan z Odlokom o razglasitvi gradu Grad za kulturni spomenik drľavnega pomena (UL RS 81/99 in 55/2002). Objekt gradu je vpisan pod EŠD 159 in se varuje skupaj s svojo okolico in grajskim parkom kot umetnostno-arhitekturni in zgodovinski spomenik.

Vstopina v grad je za posameznike 2,5 EUR, skupine nad 30 oseb imajo popust - 2,0 EUR na osebo. Niľje vstopnine so tudi za mlade do 18 let in študente - 1,5 EUR, medtem ko imajo otroci do 7. leta starosti v spremstvu odrasle osebe prost vstop. Prost vstop imajo tudi člani navedenih društev z izkaznicami.

Več podrobnosti iz veljavnega cenika preberite v priponki spodaj.

Zaprto za oglede. 
Januar, februar, december
 
Moľen je ogled samo za predhodno najavljene skupine z najmanj 10 obiskovalci.
Vsak ponedeljek


Odprto za oglede
Marec, november:

Torek-nedelja med 9.00  in 16.00 uro. 

April, maj, junij, julij, avgust, september, oktober
:
Torek-nedelja med 9.00  in 18.00 uro.

Izjeme
Na velikonočni ponedeljek, 13. aprila bo grad zaradi praznika izjemoma odprt in bo na ogled med 9.00 in 18. uro.
Prav tako bo zaradi praznika, grad odprt za oglede tudi v ponedeljek, 27. aprila, na Dan upora proti okupatorju med 9.00 in 18.00 uro
ZA NAJAVLJENE SKUPINE VELJA DOGOVORJENA URA.

INFORMACIJE : +386 2 551 88 60, +386 2 551 88 65;  mobitel: +386 41 659 436; + 386 51 611 254


E-POŠTA: vodniki@goricko.info : marina.horvat@goricko.info
 


CENIK 2009
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |