Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Javno naročilo male vrednosti - nakup vozila kombi

JZ Krajinski park Goričko nabavlja novo službeno vozilo-kombi za prevoz obiskovalcev v Krajinskem parku Goričko in delavcev, ki
izvajajo neposredne varstvene ukrepe na terenu-košnja travnikov, ipd.

JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO, GRAD 191, 9264 GRAD

objavlja 

RAZPISNO  DOKUMENTACIJO

Za oddajo javnega naročila male vrednosti

Predmet naročila: DOBAVA SLUŽBENEGA VOZILA -KOMBI, ZA PREVOZ OSEB

Številka javnega naročila: NMV 03/2016

Rok za predložitev ponudb je: 28.10.2016 do 12.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne: 28.10.2016 ob 13.30 uri v okroglem salonu gradu Grad, Grad 191

Obvestilo o javnem naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si : http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=175219

Grad, 22.10. 2016

Razpisna dokumentacija je v priponki spodaj.

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |