Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

1. konstitutivna seja sveta JZKPG v četrtem mandatu

12.05.2017

Grad, 12. maj 2017

V okroglem salonu gradu na Goričkem, so se v četrtek, 11. maja 2017 sestali imenovani in izvoljeni svetniki, ki so določeni, da v četrtem mandatu delujejo in nadzirajo delovanje Javnega zavoda Krajinskega parka Goričko, JZ KPG.

Predsednik sveta JZ KPG je Alojz Marn, MOP, ki je vodil prvo sejo. Na prvi konstitutivni seji so svetniki izvolili podpredsednika sveta, ki je župan občine Šalovci, Iztok Fartek. Seznanili so se z nalogami, ki jih opravljajo zaposleni v JZ KPG, potrdili spremembo sistemizacije delovnih mest za zaposlitev nadzornika III za določeni čas, razpravljali so o poročilu za leto 2016 in ga sprejeli ter se informirali tudi o stanju in problemih življenja, ohranjanja narave in kulturne krajine v Krajinskem parku Goričko. V obhodu po gradu so bili seznanjeni tudi s problemi upravljanja in investicijskega vzdrževanja gradu.

Seje se je od enajstih svetnikov udeležilo devet; pet predstavnikov ministrstev, dva predstavnika lokalnih skupnosti, predstavnik nevladnega sektorja in predstavnik zaposlenih v JZKPG. Razprava na seji je bila konstruktivna in v dobrem vzdušju, zato se zaposleni v JZ KPG nadejamo pozitivnega delovanja Sveta Javnega zavoda Krajinskega parka Goričko v novem mandatu.

Besedilo in slika: Stanka Dešnik

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |