Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Cerkev sv. Helene

Sv. Helena (foto: S.Barbarič)

Originalna gotska cerkev iz 16. stoletja, ki so ji v šestdesetih letih 20. stol. podrli ladjo in zgradili novo v stilu stanovanjske arhitekture. V gotski arhitekturi ohranjena le prezbiterij in zvonik. Cerkev stoji na izpostavljeni legi, na vrhu hriba nad vasjo. Ob njej je pokopališče.

".. v letu 2009 je obogatena z mozaikom patra Marka Rupnika. V današnji stranski kapeli in zvoniku župnijske cerkve je ohranjen večinoma poznogotski videz. Kratki prezbiterij priča o gotski stavbni fazi, oprema v njej pa je psevdogotska. V nasprotni osi, kot je bila stara ladja, so med letoma 1963– in 1970 po načrtih Jožeta Požauka postavili nov cerkveni hram. Med opremo izstopata kakovostni plastiki tirolskega mojstra Josefa Schmalzla in slikana okna – vitraži, za katere je leta 1984 oblikoval osnutke Jože Zel.", sta v vodnik za popotnike sedmih dni na Goričkem in v Porabju, zapisala Stanka Dešnik in Janez Balažic. Vodnik je na voljo v središču za obiskovalce na gradu Grad

Sv Helena v gorički krajini (Lado Klar, 2010)
cerkev je na pokopaliąču (Lado Klar, 2010)
mozaik patra Rupnika (Lado Klar, 2010)
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |