Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Va±ka kapela

Kapela oziroma zvonik z dvema zvonovoma v Adrijancih je bila zgrajena 1927 leta in blagoslovljena na drugo adventno nedeljo, 09.12.1928 leta. Blagoslovila sta jo domači evangeličanski duhovnik, Ctevan Godina in hodo±ki duhovnik, Geza Heiner, prvi v slovenskem in drugi v madµarskem jeziku.
 
V Adrijancih se je na ta dan zbrala velika mnoµica ljudi, od daleč in od blizu, vseh ver in narodnosti, kot jih Adrijanci ±e nikoli niso gostili. Vsi domačini, mladi in stari, so celo dopoldne postavljali vence, ne samo okoli zvonika in za to priliko posebej postavljene priµnice, ampak tudi na obeh straneh vhoda v vas. Navdu±enje nad tem praznikom je zajelo celo petrovsko gmajno. Po ma±i v petrovski cerkvi, so se verniki, na čelu z duhovnikom, Ctevanom Godino in kantorjem, Jano±em Paulikom, odpravili proti Adijancem. Pri tretji hi±i v Adijancih jih je pričakal velik napis: »BŌG VĮSZ PRINESZO!« ter mladina in otroci, oblečeni v bele oblekice, pod vodstvom domače učiteljice. Učiteljica je pozdravila povorko v imenu adijanske vasi, nato pa so se skupaj odpravili na drugi konec vasi, pričakat hodo±kega duhovnika, Heiner Gezo. Ko so se vsi zbrali na sredi vasi, pri novo postavljenem zvoniku, se je pričela boµja sluµba, tako v slovenskem, kot v madµarskem jeziku. Duhovnik, Ctevan Godina je s temi besedami posvetil zvonova v zvoniku:
»Zovte te µìve, szprvįjajte te mrtve, terte ognya i neszrecse plaméne«.
Boµjo sluµbo je spremljala tudi pesem pod vodstvom kantorja, Jįno±a Paulika. Po opravljeni boµji sluµbi je sledilo slavje in prijazno druµenje ±e dolgo v noč.

Ta dogodek je ±e dolgo ostal nepozaben v srcih domačinov, zapisala pa sta ga evangeličanski duhovnik Ctevan Godina v Evangelicsanszkem Kolendari, 09.decembra 1928 leta in Janu± Flisar v Düsevnem lisztu, 20.01.1929 leta
Vse do leta 1994 so v adrijanskem zvoniku zvonili, ko so imeli v vasi pokojnika, ter opoldne in zvečer. Po letu 1994 so zvonili manj, sedaj pa so zvonovi elektrificirani. Dolga leta je adrijanski zvonik klical k obnovi. Ta se je uresničila ±ele letos, ko so kapelo in zvonik obnovili Občina Gornji Petrovci in va±čani Adrijanec. Največ fizičnega dela so opravili Javno komunalno in gostinsko podjetje Pindµa d.o.o. in javni delavci Občine Gornji Petrovci. Obnovili so streho in pločevino na strehi zvonika, okna, notranja in zunanja vrata, poloµili plo±čice v notranjosti, zamenjali kriµ na zvoniku, postavili za±čito proti ptičem, obnovili fasado v celoti ter uredili okolico kapele s parkirnim prostorom in informacijsko tablo, ob kateri so postavljene miza in klopi za počitek. Tako obnovljena kapela bo s svojo urejenostjo postala center zbiranja domačinov in lepa turistična točka marsikateremu turistu in kolesarju, ki se vozijo skozi vas.

Blagoslovitev obnovljene kapele je bila ob občinskem prazniku, 27.08.2006. Kapelo sta blagoslovila evangeličanska duhovnica, Jana Kerčmar in katoli±ki duhovnik, Dejan Horvat. V kulturnem programu so sodelovali tudi ljudski pevci in godci TD VRTANEK iz Gornjih Petrovec in evangeličanski pevski zbor. Poleg µupana občine Gornji Petrovci, Franca Clihthubra, sta imela kratek govor predsednik KS Culinci, Drago Svetec in va±ki predsednik, Branko Lepo±a. Ob tej priliki so predali simbolično darilo, lončeni zvonček, Joµetu Časarju iz Adrijanec 46, katerega druµina je dolga leta zvonila v adrijanskem zvoniku. V Adrijancih se je na ta praznik zbralo veliko ljudi iz cele občine in tudi od drugod. Prijazno toplo vreme je ±e polep±alo prireditev, ki ±e dolgo ne bo pozabljena.

Sonja Kerčmar

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |