Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Sporočilo za javnost: otvoritev info točk in spletnega portala

István Dekany in Andreja Kovač

05.09.2015

Petek, 4. september 2015, ob 11. uri, Stanjevci (Gornji Petrovci)

SPOROČILO ZA JAVNOST: OTVORITEV INFO TOČK IN ODPRTJE SPLETNEGA PORTALA

V okviru projekta Kulturno in medijsko sodelovanje obmejnega prostora med Rabo in Muro II. (akronim Mura Raba TV II) je danes potekala slovesnost ob otvoritvi info točk in odprtju spletnega portala www.muraraba.eu. Na dogodku so odgovorni predstavili potek projekta in doseľene rezultate, predstavili so tudi sam spletni portal.

V Kulturnem domu v Stanjevcih je danes potekala slovesnost ob odprtju spletnega portala in otvoritvi info točk. Poleg pozdravnih nagovorov Franca Šlihthuberja, ľupana Občine Gornji Petrovci, Stanislave Dešnik, direktorice JZ Krajinski park Goričko, Istvána Dekanyja, direktorja GTV (TV Monošter), in Joľeta Hirnöka, predsednika Zveze Slovencev na Madľarskem, so podali tudi poročilo o projektu in doseľenih rezultatih.

Prisotne je nagovoril vodja projekta, Simon Balaľic, direktor Televizije AS. Predstavil je projekt in slavnostno otvoril spletni portal www.muraraba.eu. Prisotni so izrazili zadovoljstvo z rezultati in pridobitvami projekta. Preko projekta so bile uspešno izvedene številne aktivnosti: nastalo je 260 dvojezičnih oddaj s poudarkom na kulturnem čezmejnem sodelovanju, vas Verica (Porabje) je dobila optično omreľje, mladi iz Pomurja in Porabja pa so v sklopu medijskih taborov spoznali delo na televiziji v Monoštru in v Murski Soboti.

V sklopu portala je postavljenih 22 t. i. info točk: od tega 15 na Goričkem (SLO) in 7 v Porabju (HU). Vsaka točka je predstavljena geografsko (lokacija), tekstovno (opis) in slikovno (fotografija ali video), poleg tega pa je z vsake izmed 22-ih točk preko portala moľen ogled lokacije ´´v ľivo´´. Celoten portal deluje v štirih jezikih: slovenskem, madľarskem, nemškem in angleškem. Na vsaki točki je omogočen tudi brezplačen dostop do interneta (Wi-Fi). Osnovni namen portala je promocija (turizma in kulture) območja Goričkega in Porabja.

Projekt Kulturno in medijsko sodelovanje obmejnega prostora med Rabo in Muro II se je izvajal v okviru operativnega programa Slovenija–Madľarska 2007–2013. Pri projektu so sodelovali štirje partnerji: na slovenski strani sta bila v projekt vključena Hi-Fi Videostudio, d.o.o., (Televizija AS), kot vodilni partner projekta, in Javni zavod Krajinski park Goričko, na madľarski strani pa Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft (TV Monošter) in Zveza Slovencev na Madľarskem/Magyarországi Szlovének Szövetsége.

Skupna vrednost projekta znaša 721.848,48 €. Projekt je delno financiran s sredstvi Evropskega sklada, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – v višini 583.342,82 €. Nacionalno sofinanciranje znaša 102.413,22 €, preostali delež, v višini 36.052,44 €, pa so prispevali projektni partnerji. Projekt Mura Raba TV II se je izvajal od 1. januarja 2012 do 31. marca 2015.

HI-FI Videostudio d.o.o.
Televizija AS
Gregorčičeva 6
9000 Murska Sobota
Tel: +386 (0)2 521 30 30
Mobitel: +386 (0)51 387 777
Splet: www.tv-as.net

Joľe Hirnök in Stanislava Deąnik
Franc Clihthuber
Simon Balaľic
sodelavci TV AS
M. Maučec, S. Kerčmar in N. Krpič
omizje
Joľe Hirnök
portal
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |