Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Članki

Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran

M.Bedjanič, krastača Bufo bufo

23.04.2005

PREDSTAVITEV AKCIJE »POZOR, ŽABE NA CESTI!« OB LEDAVSKEM JEZERU
 
... v okviru projekta Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran« poteka akcija »Pozor, žabe na cesti!« na regionalni cesti R2-440 Cankova-Kuzma na Goričkem. Akcija je nadaljevanje aktivnosti iz preteklega uspešnega mednarodnega sodelovanja med CKFF in Arge NATURSCHUTZ (avstrijski partner) v okviru projektov Intererreg IIIA A-SLO Amphibienschutz im Alpen-Adria-Raum« (2002-2006) in Phare CBC A–SLO »Dvoživke in promet v regiji Alpe-Jadran«. V letu 2003 smo tako prvič izvedli tudi akcijo »Pozor, žabe na cesti!«. Promocija in izvajanje varstvenih ukrepov so bili pozitivno sprejeti v javnosti in v drľavnem naravovarstvu.

Direkcija RS za ceste je jeseni 2003 na tem odseku postavila sedem podhodov za dvoživke, za postavitev stalnih varovalnih in usmerjevalnih ograj v podhode pa je na ľalost zmanjkalo finančnih sredstev. Tudi zaradi tega smo se letos odločili, da na približno 500 m dolgem odseku ceste, kjer je selitev dvoživk v oz. iz Ledavskega jezera, po raziskavah iz prejšnjih let največja, postavimo začasno varovalno ograjo, ki krastačam in žabam preprečuje prehajanje čez cesto. Ograja je postavljena tako, da živali vodi v zgrajene podhode. Z akcijo bi radi poudarili, da je pri izvajanju ukrepov za dvoživke velikega pomena, da se poleg podhodov postavijo tudi ograje za dvoživke. Le na ta način bo celotna postavitev opravljala svojo nalogo – preprečila bo živalim dostop na cestišče in jih hkrati skozi podhode varno pripeljala na drugo stran ceste, od koder nadaljujejo svojo pot na mrestišča.

Posebna zahvala gre občini Cankova in njenemu županu ter sodelavcem, ki so nam nesebično priskočili na pomoč pri postavitvi začasnih ograj. Pri delu nam je zelo pomagala skupina delavcev, zaposlenih preko javnih del na občini. Brez podpore in sodelovanja lokalnega prebivalstva je varstvo narave skorajda brez pomena, saj imajo prav domačini pregled nad spremembami, ki se dogajajo v njihovi okolici in lahko temu primerno tudi ukrepajo. 


.... Več o projektu in akciji lahko preberete v priloženem članku in pogledate kako so dela potekala na priloženih fotografijah.

Podrobnejše informacije lahko pogledate na spletni strani Centra za kartografijo favne in flore na www.ckff.si pod /interreg/


 

smrt na cesti
Ledavsko jezero
delo ob cesti
postavljanje ograje
pregled postavljenega dela
nadaljevanje
zabijanje količev
podhod za ľabe
varnost pri delu
"kriľąče" s poljsko potjo
izdelava usmerjevalnih robnikov
ograja je postavljena
predstavitev projekta
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |