Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Nagrobnik Franca Ivanoczyja

nagrobnik

Na kančevskem pokopaliąču je arhitekt Plečnik naredil nagrobnik dr. Francu Ivanocyju. Nagrobnik ima obliko odprtega portala z napisom na prekladi: Dr. Franc Ivanoczy 1857 -1913 budil in branil je narod svoj.

Franc Ivanoczy se je rodil leta 1857 v Ivanovcih. Po končani osnovni ąoli in gimnaziji je ątudiral bogoslovje v Budimpeąti. Kasneje je postal redni profesor dramatike v Szombathelyju. Leta 1908 je postal ľupnik na Tiąini. Povezoval se je z narodnimi buditelji, raząirjal Mohorjeve knjige in izdal prvi koledar v prekmurskem narečju.

napis
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |