Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Preprost lesen zvonik

Ocinje- preprost lesen zvonik

Ocinje- preprost lesen zvonik kvadratnega tlorisa, pokrit z opečno ątirikapnico. V zgornjem delu je pod pločevinasto streąico nameąčen zvon. V osnovi je zvonik iz 19. stoletja

Ocinje- preprost lesen zvonik
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |