Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja

Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja

Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja pri Gradu je kakovosten spomenik gotske arhitekture, domnevno zgrajen že v 1. polovici 15. stoletja, z nižjo ladjo in višjim, poligonalno sklenjenim prezbiterijem. Zvonik je bil prezidan leta 1729, cerkev opirajo stopnjevani oporniki ter opasujejo talni zidci. Oba portala sta kamnoseško obdelana. Križnorebrast in zvezdast obok prezbiterija počiva na geometričnih konzolah in polstebrih. Glavni oltar je leta 1778 izdelal radgonski kipar Johannes/Janez Klein. Na njem je lesen kip Marije z Jezuščkom v naročju iz leta 1510. Ladja je bil po zamisli arhitekta Plečnika preoblikovana leta 1955, stranski oltar pa po zamisli arhitekta Bitenca.

Prostorsko fotografijo cerkve in njene notranjosti najdete tukaj.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |