Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Narava - Zdravje

22.11.2016

Naravni parki Slovenije,
Narava- zdravje, Ljubljana 24.-27. november 2016

Steklena dvorana ob prehodu v halo A. Seznani se in Pridi k nam, v naravo !

Narodni, regijski in krajinski parki povezani v skupnost, vabimo vedoželjne, radovedne in sprostitve iščoče na stojnico na sejmu NARAVA ZDRAVJE na Gospodarskem razstavišču, kjer vas bomo seznanili z s ponudbo v zelenih območjih Slovenije.

W: http://www.parkislovenije.si/

Krajinski park Goričko se bo predstavil v četrtek, 24. novembra 2016.

Novice MOP

urnik
sodelujoči parki
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |