Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Poznogotska cerkev sv. Ane

Poznogotska cerkev sv. Ane

Poznogotska cerkev sv. Ane v Boreči je bila zgrajena leta 1521 kot pravokotna, sorazmerno visoka ladja z niľjim, poligonalno sklenjenim prezbiterijem. Ima bogate kamnoseąke detajle.
Stoji jugovzhodno od naselja, na samotnem pokopaliąču v gozdu. Ob godu sv. Ane je tam veliko proąčenje (buča).

podoba obnovljene cerkve
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |