Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Colsko leto 2011/2012 v Krajinskem parku Goričko

01.01.2012

Osnovne šole na obisku v Krajinskem parku Goričko
šolsko leto 2011/12

Ponujamo vam naslednje delavnice, ki se lahko odvijajo v naravi na Goričkem ali največjem gradu Grad na Slovenskem.

I. Naravna dediščina

Naravoslovni dnevi

Cilj naravoslovnih dni: Pribliľati naravo Goričkega osnovnošolcem.

Naravoslovni dnevi potekajo v naravni in kulturni krajini Krajinskega parka Goričko ali na urejeni učni poti, v primeru slabega vremena se izvajajo v prostorih gradu Grad.

Tematski sklopi
Izbirate lahko med 4 tematskimi sklopi, vsak od njih celostno predstavi izbrano ľivljenjsko okolje, njegove prebivalce in procese v njem. Moľna je tudi kombinacija dveh sklopov.

1. Gozd
2. Stoječe ali  tekoče vode
3. Travniki
5. Opazovanje ptic

Potek dejavnosti
Vsak učenec dobi delovni list za izbrano temo (delovni listi so prilagojeni različnim starostnim skupinam). Pri raziskovalnem delu so učencem na voljo določevalni ključi, mikroskopi, lupe, spektiv  za opazovanje ptic in drugi pripomočki za raziskovalno delo.
Delavnica izvajamo v naravi, zato priporočamo športno obutev in vremenu primerno obleko ter trdno podlogo za izpolnjevanje delovnega lista in pisalo.

Trajanje:                             3  - 5  šolskih ur
Priporočljivo  za:                 2. in 3. triletje  
Cena vodenja (do 3 ure):   2, 50 eur na učenca
Cena vodenja (do 5 ur):     3, 30 eur na učenca
Delavnico izvaja:  naravovarstveni nadzornik s sodelavci.
V ceno so všteti stroški materiala za izvajanje delavnice.

II. Tehnične dejavnosti

Izdelki iz slame

Cilj:   Samostojno oblikovati izdelek iz slame.             
Dejavnost:  Spoznavanje tradicionalnih izdelkov iz slame in osnovne tehnike pletenja slame. 
Dejavnost:  1. triletje:spoznavanje izdelkov iz slame, izdelava enostavnejšega izdelka npr. zvezdice A
Dejavnost: 2.-3. triletje:  spoznavanje izdelkov, izdelava zahtevnejšega izdelka iz slame B

Trajanje delavnice:      2  šolski uri
Cena delavnica A:        5,00 eur na učenca
Cena delavnica B:         6,00 eur na učenca 
Velikost skupine:           do 25 učencev
Delavnico izvaja:           Bernarda Riľek iz Lipovec
V ceno so všteti stroški materiala za izvajanje delavnice in strokovno vodenje. Učenci izdelek odnesejo domov.

Tkanje
Cilj: Spoznati postopek ročnega tkanja.
Dejavnost:
Spoznavanje postopka in pripomočkov za tkanje, tkanje na statve in  izdelava zapestnice na priročnih statvah.

Trajanje:                2 - 3 šolske ure
Priporočljivo za:     2. in 3. triletje             
Cena:                     2, 50 eur na učenca
Velikost skupine:    20-25 učencev
Delavnico izvajajo: vodniki v gradu
V ceno so všteti stroški materiala za izvajanje delavnice.

Princeska, hlapec in zmaj

Princeska, hlapec in zmaj je legenda o zmaju Kaču in zlati kroni, ki se je pred davnimi časi dogajala na gradu Grad. Med vodenjem po gradu bodo otroke spremljale legende in zanimive delavnice ter igrice, ki jim bodo na privlačen način predstavile ľivljenje na gradu nekoč ter vsebino delavnic domačih obrti in dejavnosti.

Priporočljivo za:        1. in 2. triletje      
Trajanje:                   2 šolske  ure    
Cena :                       2, 00 eur na učenca  
Velikost skupine:        25 učencev
Delavnico izvajajo:    vodniki v gradu
V ceno so všteti stroški materiala za izvajanje delavnice.
Učenci izdelek odnesejo domov.

Zelišča na Goričkem

Cilj:  Na primeru uporabe zelišč spoznati povezanost človeka z naravo.
Dejavnost:
 Izdelovanje tradicionalnih pripravkov iz zelišč.
Potek:  spoznavanje zelišč, ki jih učenci uporabijo pri delavnici (dišavnice, nedišavnice, zdravilne rastline na Goričkem...), izdelovanje tradicionalnih pripravkov iz zelišč
ČAJI -  priprava prevretka, poparka in preliva
OLJA -   segrevanje zelišč v olivnem olju nad vodno kopeljo
KREME - priprava kreme iz naravnih sestavin (krema na bazi čebeljega voska in olivnega olja)
SIRUPI - pripravki s sladkorjem (v spomladanskih mesecih   moľna priprava regratovega medu) 
ETERIČNA OLJA - destilacija eteričnega olja
PREDSTAVITEV IZDELKOV

2. triletje:  izvede se teoretièni del delavnice v celoti, pripravijo čaje, olja in sirup
Trajanje:                    2 šolski uri
Cena:                         6, 50 eur na učenca
Velikost skupine:        20 - 25 učencev

3. Triletje:   izvede se celotna delavnica
Trajanje:                     3 - 4 šolske ure
Cena:                          8, 50 eur na uèenca
Velikost skupine:         20 -25 učencev
Delavnico izvaja: Lovro Vehovar, Zeliščarsko - ekološka kmetija Korina, Vidonci

Cena v obeh primerih vsebuje suha in sveľa zelišča, vosek, olivno olje, stekleničke, sladkor in strokovno vodenje delavnice. Izdelke učenci v primerni embalaľi odnesejo domov. Vsi izdelki so primerni za uporabo v gospodinjstvu, saj vsebujejo ekološko pridelana zelišča in druge naravne sestavine.

NOVO v letu 2011/2012 iz Projekta Sosed k sosedu

Spoznavanje lesa skozi igro

Cilj: Spoznati različne drevesne vrste, prerez debla, značilnosti različnih vrst lesa, razumeti povezanost gozdnega ekosistema ...
Dejavnost: Miselne igre ob 3 lesenih didaktičnih stenah
Potek: Manjša skupina otrok pod vodstvom animatorja aktivno sodeluje in skozi interaktivno igro spoznava vrste, lastnosti in uporabnost lesa.

Priporočljivo za:      1. triletje in predšolski otroci
Trajanje:                 2 šolski uri  
Cena:                      1, 50 eur na učenca  
Animacijo izvajajo:  vodniki v gradu
Velikost skupine:      20 - 25 učencev

Zmaj kač in njegova krona

Skrivnostna pripoved o zgodovini gradu na Goričkem in naravi, zanimiva glasbila ter skrivnostni razplet pričarajo nepozabno predstavo, ki poleg domišljijskega sveta nagovarja tudi človekov odnos do narave.

Priporočljivo za:      1. triletje in predšolski otroci
Trajanje:                 30 minut  
Cena:                      1, 00 eur na učenca  
Predstavo izvajajo: vodniki v gradu

Festival naravoslovnega filma

V okviru festivala se nam pridruľite pri:
  - ustvarjalnih delavnicah na temo filma in narave
 - kreativnem snemanju in slikanju na območju Krajinskega parka
   Goričko in Porabja (izdelki bodo lahko tudi nagrajeni)
 - ogledu  filmov in risank z naravoslovno vsebino.

Natančna vsebina bo znana februarja 2012. Za več informacij pišite na
sandra.zrinski@goricko.info  ali pokličite 031 335 870.


Informacije: Javni zavod Krajinski park Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: 02 551 88 60
Fax: 02 551 88 63

e-pošta: vodniki@goricko.info
www.park-goricko.org

Prijava

Šola:
____________________________________
Naslov:
____________________________________
Kontaktna oseba:
____________________________________
Telefon, e-pošta:
____________________________________
Razred:
____________________________________
Število učencev in spremljevalcev :
____________________________________
Datum:
____________________________________
Ura prihoda in odhoda:
____________________________________
Izbrani program:
____________________________________
Posebne ľelje:
____________________________________
Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov JZ  KP Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Po prejemu prijavnice vam bomo poslali potrditev programa.


Datum:_________________ 


Podpis odgovorne osebe: ______________________________


Rig šole:

zloľenka in prijavnica
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |