Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Etnološke znamenitosti

Etnološke znamenitosti

Lončarska vas

Lončarska vas je muzej na prostem v Filovcih v Prekmurju. Lončarstvo Bojnec je leta 2005 ustanovilo zavod za turizem in proizvodnjo keramike Lončarska vas Filovci.V sklopu delovanja je zavod prenesel in rekonstruiral ąe dva izmed poslednjih kulturnih spomenikov 1. kategorije, avtohtone panonske cimprače. Cimprača je brunarica, z zunanje in notranje strani ometana z blatom, krita s slamo. Tla v notranjosti so praviloma iz nabite gline.

Lončarska vas je bila ustanovljena, da se ohrani bogata lončarska tradicija v Prekmurju in tudi v samih Filovcih, kjer je ąe v 20. st. delovalo preko 70 lončarskih mojstrov. Filovci so bili znani po izdelavi črne keramike. Ta keramika ni glazirana ampak gre za specifičen postopek redukcijskega ľganja lončevine, pri katerem ľelimo zniľati poroznost črepinje.

Zavod Lončasrka vas Filovci je leta 2008 prejel Murkovo listino za ohranjanje kulturne dediąčine, ki ga podeljuje Etnoloąko druątvo Slovenije.
 
Več lahko preberte v Wikipediji in na njihovi spletni strani.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |