Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Upkač - mladinski ornitoloąki raziskovalni tabor

20.06.2014

VABILO 

Spoštovani!

Mladinski ornitološki raziskovalni tabor, ki ga organizira Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), bo letos potekal na Osnovni šoli Grad na Goričkem.

Vabimo vas, da se nam pridruľite na zaključni predstavitvi dela na taboru, ki bo v sredo, 2. julija 2014, ob 16. uri v prostorih Osnovne šole GradGrad 172 e, 9264 Grad.

Letos je tabor vključen v projekt »UPKAČ« (OP SI-HU 2007-2013). Na taboru bo sodelovalo štiriindvajset udeleľencev iz vse Slovenije. Delo bo potekalo v šestih skupinah, ki jih bodo vodili mentorji, izkušeni ornitologi. Vsaka skupina se bo posvetila svoji raziskovalni tematiki na območju Goričkega. Proučevali bomo smrdokavro, velikega skovika, hribskega škrjanca, rjavega srakoperja, pregledovali bomo gnezdilnice in naravna dupla v visokodebelnih sadovnjakih. Ob koncu tabora bodo mladi ornitologi analizirali dobljene podatke ter rezultate svojega dela predstavili javnosti, s čimer bodo prispevali k širjenju znanja in osveščanju na tem področju.

Veselimo se srečanja z vami!

Katarina Denac, vodja tabora

več o projketu Upkač, preberite tukaj.            

Vpogled na film Upkač Gregorja Šubica: http://www.ekofilm.org/upkac/                                                      

kamera DOPPS, smrdokavra, (hupkaą, upkač, upek)
K. Malačič, veliki skovik
K. Malačič, rjavi srakoper
vabilo
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |