Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

Članki

Članki


Püconske veverice v finalu Kivza o naravi in človeku pometle s konkurenco, Grad
Zaključen je 5. Mednarodni natečaj v ustvarjanju Kak¹ne barve je svet, Grad
Zakaj je ohranjanje biodiverzitete pomembno za moj eko-vrt?, Grad
Rez modre kavčine na Lentu v Mariboru, Maribor
Srečanje imetnikov pravice KBZ KPG, Grad
Porabsko borovo gostüvanje v Sakalovcih/Szakonyfalu, Sakalovci/Szakonyfalu
Naturaviva - razstava na gradu je odprta, Grad
Pozor! ¾abe na cesti, Kra¹či
Kulinarični pohod po Poute dobroga gusto¹a, Moravske Toplice
Valentinov pohod 418 m visoko, Sotina
Castle Road - Vzpostavitev trajnostnega institucionalnega sodelovanja gradov in dvorcev, Rakičan
Sejem Alpe-Adria 2019 v Ljubljani, Ljubljana
E novičke 2018
Andrejevo na gradu Grad, Grad
4. mozaik goričkih dobrot na Turmanovi kmetiji, Večeslavci
4. Srečanje Mladih Alpe Jadran, Mono¹ter / Szentgothard
10. konferenca Evropske Zelene vezi, Eisenach, Eisenach
Grajski bazar 2018, Grad
Otvoritev obnovljene grajske kapele in zgodovinske razstave, Grad
Opazovanje ptic na Ledavskem jezeru, Kra¹či
Regijska razvojna konferenca Pomurja na gradu , Grad
Ko so bile v Prekmurju sanje o priključitvi vse bli¾je, Grad
Pravljična nedelja z Deso Muck in učenci O© Grad, Grad
Obisk arborista, Grad
Pretirana umetna svetloba slabo vpliva na človeka in ¾ivali, Markovci
10. mini likovna kolonija JSKD na gradu Grad, Grad
13. den me¹trov in praznik buč v Bodoncih, Bodonci
7.brevet Tour de RÕG, Goričko
Pohod ob evropski Zeleni vezi na Pouti po dolaj pa bregaj, Budinci
The Flock Project, festival v de¾eli Sedmerih travnikov, Grad
Green Exercise in Peterloug, Markovci
321go, fotorazstava, video in grajska kapela, Grad
Sredi¹če za obiskovalce Natura 2000, Õriszentpéter
6. igre Tride¾elnega parka Goričko-Raab-Õrség, Õriszentpéter
Letos v Krajinskem parku Goričko največ mladičev ¹torkelj po letu 2004, Goričko
Nega rasti¹ča goričkega di¹ečega volčina, Goričko
Zaključni koncert oddelka za petje, Grad
Kaj je parkoslovje?, Grad
Metulji in ptice v Gorički krajini, Budinci
24 ur z reko Muro, Ver¾ej
10. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko, Grad
Ocenili travnike za izbor NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko, Goričko
Zaključen 5. Kviz o naravi in človeku 2018, Grad
Anja in Angelika navdu¹ili, Grad
Z Goričkega v Piran, Goričko
4. Mednarodno srečanje otrok v Tride¾elnem parku, Grad
Pohod Tride¾elnega parka Goričko-Raab-Õrség, Goričko
10. Obletnica Kačove mlake, Grad
Name¹čanje gnezdilnic za smrdokavro in velikega skovika, Goričko
Občni zbor Goričkoga drüj¹tva za lep¹e vütro, Grad
Terensko delo ob Kačovi mlaki, Grad
16. Ocenjevanje domačih ¾ganj in sadnih sokov na domačiji Raztresen v Rimu, Rim, Adle¹iči
Nov način upravljanja z vodami, Goričko
Invazivke na poti, Grad
Goricko.nl - Bram d“Hont, Grad
Srečanje imetnikov kolektivne blagovne znamke in razpis v letu 2018, Grad
Grad odpira vrata obiskovalcem, Grad
Goričko na sejmu Natour Alpe-Adria 2018 v Ljubljani, Ljubljana
Pohod okoli Sebe¹čana, Pečarovci
Sezona pohodov na Goričkem se je pričela, Budinci
Tride¾elno bo¾ično drevo na gradu Tabor, Grad
Tretji mozaik goričkih dobrot, Večeslavci
"Goričkolada je bouk¹a z akcijof", Murska Sobota
Čistilna akcija odstranjevanja netopirskega gvana, Kobilje
Previdnost pri sajenju sirske svilnice ne bo odveč, Goričko
Grajski bazar z goričkimi me¹tri 2017, Grad
Pričetek projekta LIFE NATURAVIVA ali kako je biodiverziteta umetnost ¾ivljenja?
Srečanje skupnosti naravnih parkov Slovenije na gradu na Goričkem, Grad
NAJ travnik 2017 v Krajinskem parku Goričko, Goričko
Uspe¹no leto za upka¹e in čuke, Goričko
NAJ fotografija Goričko 2017, Goričko
Srečanje učencev iz ¹ol v Tride¾elnem parku Goričko-Raab-Õrség, Szalafõ/Sola
Literarni večer z Aleksandrom Ru¾ičem, Stanjevci
Koncert mladih glasbenic, Grad
5. igre Tride¾elnega parka Goričko-Raab-Õrség, Budinci
“Biseri ob Zeleni vezi“, potujoča tiskovna konferenca, Grad
Zaključek 4. kviza narava in človek, Grad
Obisk veleposlanika Indije, Grad
Remenke Elizabete Urisk, Murska Sobota
Delovna akcija zaposlenih v JZKPG, Pertoča
Kolesarska pot Tride¾elnega parka Goričko-Raab-Õrség, Goričko
Perspektive mladih kmetov na Goričkem, Grad
©tirinjasti pohod ob dnevu ¾ena po Sladki poti, Ratkovci
Srečanje ¾upanj pri Gradu, Grad
Srečanje z rokodelci, imetniki pravice do uporabe KBZ KPG in vinarji, Grad
Krmljenje ptic pozimi – na kaj moramo biti pozorni?, Goričko
Pohod trej kralof na "Pouti po dolaj pa bregaj", Budinci
Izkaznica pohodnik/pohodnica po Goričkem 2016, Budinci
Poročilo monitoringa populacij izbranih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2016, Goričko
Andrejevo na gradu, Grad
Me¹ane novice o zlatovranki na Goričkem v letu 2016, Goričko
3. Podelitev pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko, Grad
11. jesenski bazar na gradu Grad, Grad
®ivljenjske poti, otvoritev razstave, Grad
GreenExercise - otvoritvena konferenca projekta, Szalafõ/Sola
Dan evropskega sodelovanja v Tride¾elnem parku, Goričko
Usposabljanje za vodenje ljudi s posebnimi potrebami, Grad
18. mednarodna noč netopirjev na Goričkem, Fokovci
Občina Grad praznuje, Grad
Kolesarski brevet 6 prestolnic/6 kultur, ©alovci
Evropska zelena vez - pohod od Budinec v Andovce,
NAJ travnik 2016 v Krajinskem parku Goričko, Goričko
Visokodebelni sadovnjak v 4 slikah, Goričko
Dan odprtih vrat - UPKAČ, EU projekt-moj projekt, Goričko
Zvezdasti pohod treh de¾el v enem parku / Dreiländer Sternwanderung in einem Park, Trdkova
8. natečaj za NAJ naravoslovno fotografijo Goričko 2016 pod naslovom "Goričko od kod lepote tvoje?", Grad
Dru¾enje učencev v Tride¾elnem parku Raab-Õrség-Goričko, Neuhaus am Klausenbach/Dobra
Svetovni dan Zemlje so v Tride¾elnem parku Goričko-Raab-Õrség, Gornji Senik
Kviz o naravi in človeku na območju Tride¾elnega parka Goričko-Raab-Õrség, Grad
Predmaturitetni recital Anje Kučan in Sa¹e Malek, Grad
Ali na Goričkem ¹e poje hribski ¹krjanec?, ®enavlje
Obisk prvega predsednika, Grad
14. ocenjevanje domačih ¾ganj in sadnih sokov 2016
GREEN, Gornja Radgona
I¹četa se upka¹ in čuk, Goričko
Posvet o Ledavi in jezeru ob svetovnem dnevu voda, Grad
Postavljanje lovnih pre¾ v dolini Ledave, Pertoča
Vodni ekosistemi, Goričko
Z Goričkega v Piran na kolesu, Hodo¹/Hodos
Obnova gnezda za belo ¹torkljo, Sveti Jurij
Srečanje rokodelcev, nosilcev kolektivne blagovne znamke KPG ter vinogradnikov, Grad
Varstvo narave in kmetijstvo, Goričko
Pohod po Sladki poti, Ratkovci
Mlade glasbenice odprle sezono koncertov na gradu Grad, Grad
Pomladno srečanje ¾upanov parkovnih občin, Grad
Otvoritev razstave Ludvika Vrečiča, Grad
NATOUR - na sejmu v Ljubljani, Ljubljana
Zaključek pohodov po Goričkon v 2015, Filovci
Pe¹ od Budinec v Andovce,
Zaključek leta na srečanju z µupanjo in µupani parkovnih občin,
Zaključek poslovnega leta, Grad
1. Mozaik goričkih dobrot, Pertoča
Kulturno-turistična vez med Rabo, Muro, Ledavo in Dravo, Lendava
10. Jesenski bazar na gradu Grad, Grad
17. mednarodna noč netopirjev in "Vgasnimo posvejte" v občini ©alovci, Markovci
NAJ ograček, Goričko 2015, Goričko
Tour de RÕG 2015 - 10. kolesarski maraton in 4. brevet Trideµelnega parka Goričko-Raab-Õrség, Goričko
10. Den me¹trov na Goričkem, Kri¾evci
©tudentska delovna brigada v občini Dobrovnik, Dobrovnik
Vzorčna kmetija na Gornjem Seniku, Gornji Senik
16. praznik občine Hodo±, Hodo¹/Hodos
Camerata Bachiensis na gradu pri Gradu, Grad
Večer Mendelssohnovih komornih del, Grad
Mariėtte van Duin, Bilo je sedaj, Grad
Finale kviza O naravi in človeku, Grad
Najvi±je ocene pijačam iz goričkega sadja, Goričko
Srečanje s ponudniki in imetniki kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko, Grad
Pregledna razstava slik akademskih slikarjev, Grad
Sejem Alpe Adria - Turizem in prosti čas 2015, Ljubljana
Pohod trej kralof na Pouti po dolaj pa bregaj,
Optično omreµje na Verici, Verica-Ritkarovci
Seconda Pratica na Goričkem, Grad, Otovci
Andrejev sejem in sv.ma±a, Grad
Robovi izročila, javna radijska oddaja, Ljubljana
Otvoritev prodajnega prostora na kmetiji Ficko, Večeslavci
Fotografije iz ±tirih drµav in ±ansoni Jane S. Ro±ker, Grad
6. mednarodno srečanje mikologov ob Zeleni vezi na Goričkem, Goričko
9.jesenski bazar na gradu, Grad
12. Kapüstne den, ©alovci
Nücajmo jezik, ki ga od majcenoga obračamo, Mo¹čanci
9. Den me±trov v Kriµevcih na Goričkem, Kri¾evci
Izbrali Najlep±i ograček v Krajinskem parku Goričko v 2014, Goričko
Mavrični izlet k izviru Ledave, Goričko
Občina Gornji Petrovci praznuje, ®enavlje
Pohod ob Zeleni vezi med Budinci in Andovci,
Kolektivna blagovna znamka »Krajinski park Goričko«, Grad
Vrnitev zlatovranke (Coracius garrulus) na Goričko, Nuskova
Travniki v Krajinskem parku Goričko, Panovci
Duo Amyx na gradu, Festival stare glasbe SEVIQC, Grad
Modni dogodek, Grad
Upkač in mednarodni dan biotske raznovrstnosti, Grad
Raziskovalni tabor: historična oblačila, Grad
Junior rajski festival, Grad
Kviz o naravi in človeku na območju Trideµelnega parka Goričko-Raab-Õrség, Grad
Večer komornih del slovenskih skladateljev, Grad
Zgorela nadstre±nica v Nuskovi, Nuskova
Povezane osnovne ±ole v Krajinskem parku Goričko, Grad
Ozelenimo Kučnico/Kutschenitzo, Bad Radkersburg
Od ®elezne zavese do Zelene vezi, Gornja Radgona
Vrednotenje vpliva kmetijstva na stanje voda v Pomurju, Goričko
Rabja svatba je končana, Goričko
Blaµev pohod in zaključek pohodov za leto 2013, Bogojina
Evropska zelena vez - biseri narave ob avstrijski meji, Petanjci
Nova cesta: Verica - Gornji Senik, Goričko
Obisk ¹tudentov Krajinske arhitekture, Goričko
Pohod "Trej kralof na Pouti po dolaj, pa bregaj", Budinci
Andrejev sejem, Grad
Z upka±em in čukom po Goričkem, Murska Sobota
Kačova mlaka - odstranjevanje zarasti, Grad
Bojanovi potepuhi osmič na izletu: "Neka za düj±o", Goričko
Obisk članov dru±tva Clusius iz Avstrije, Grad
8. Jesenski bazar, Grad
Pretirana umetna svetloba slabo vpliva na človeka in µivali, Hodo¹/Hodos
10. Dödolijada, Puconci
Goričko, krajinski park - primer dobre prakse, Goričko
4 ELEMENTI, fotografska razstava ±tirih in Grajski večer aforizmov, Grad
Najlep±i travnik v Krajinskem parku Goričko v 2013, Goričko
Trideµelni kolesarski maraton Goričko- Raab- Örseg, Grad
8. Den me¹trov z Goričkoga, Kri¾evci
Na leto±nji AGRI so nastopili Goričanci, Gornja Radgona
Ponudba na Goričkem za osnovne ±ole, Goričko
15. Kmečki dan in tekmovanje oračev v Gornjih Slavečih
Koncert festivala Seviqc navdu±il poslu±alce, Grad
Geotabor Goričko 2013, Goričko
Pevski večer Mihaele Copot, Grad
Di±i po Prekmurju, Ljubljana
Schubertov večer, Grad
2. Rajski festival naravoslovnega filma - kategorija Junior, Grad
2. mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi, Gornja Radgona
Ko±nja v Selu 2013 - na tiskovni konferenci, Selo
Eko dan v osnovni ±oli: urejanje vrta, ©alovci
Rabja svatba je končana, Goričko
Lojze Logar obiskal grad, Grad
Dan zemlje smo počastili s 3-deµelnim pohodom Goričko-Raab-Õrség, Grad
Primeri dobre prakse kot izhodi±če za oblikovanje krajinske politike Slovenije, Grad
Hotel za čebele samotarke, Grad
Ponudba za druµine na Ctajerski pomladi, Dunaj
8. velikonočne delavnice in prodajna razstava, Grad
Srečanje z goričkimi rokodelci in vinarji, Grad
Bojanovi potepuhi - 7. na izletu, Goričko
Lojze Logar, otvoritev razstave del iz zasebne zbirke Rudija Ringbauerja, Grad
Pre±ernov pohod, Gornji Petrovci
Pohod ob svetovnem dnevu mokri±č, Laafeld / Potrna
Temno nebo pod Poncami
Goričko na sejmu v Ljubljani, Ljubljana
Skupnost Naravnih parkov Slovenije, Berlin
Srečanje tri deµelnega parka Goričko-Raab-Õrség, Grad
S Trejmi krali na Pouti po dolaj, pa bregaj iz Budinec v Andovce in nazaj,
Pohodni±tvo in kolesarjenje brez meja, Murska Sobota
S krajinsko politiko do odličnosti v Sloveniji, Ljubljana
13. pohod evropskega prijateljstva, Gederovci
7. jesenski bazar na gradu Grad, Grad
Goričko na 13. Prazniku Kozjanskega jabolka
Rouµa za vsake beteg, Grad
DEKD: Izku±nja dedi±čine - razstava članov DAP, Grad
NAJ travnik Goričko 2012 in NAJ domačija, Gerlinci
1. 3D kolesarski brevet in 7. 3D rekreativni kolesarski maraton, Goričko-Raab-Õrség, Goričko
Den me±trov v Neradnovcih, Neradnovci
Strokovna ekskurzija v Budimpe±to, Budimpe¹ta/ Budapest
Etno-ustvarjalnica v Sobo±kem parku, Murska Sobota
TREARTES- zaključni koncert mojstrskih tečajev isa 2012, Loipersdorf
Ensamble Marquise, koncert stare glasbe, Festival Seviqc, Breµice, Grad
3D kolesarski brevet Goričko-Raab-Õrség, Grad
TREARTES - otvoritvena matineja mojstrskih tečajev isa, Grad
Peti Slovenski dan v Andovcih, Andovci / Orfalu
Podelitev kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko, Grad
Slovenskih 1000+, brevet preko Goričkega, Kruplivnik
»Z biciklinon kre Müre“,
9. evropska noč nočnih metuljev, petič na Goričkem, Dolenci
Slovenski vodni krog - film o Veliki Krki, Hodo¹/Hodos
VEČ- 4. Vanekov ekolo±ki večer, Petanjci
Ars Vitraria, Ver¾ej
Črno, razstava skulptur iz črno µgane gline, Grad
Sejem, Buča pri Nedeli, Gornji Petrovci
Zaključna konferenca projekta Rokodelska akademija, Szombathely
Dobimo se v salonu, koncert Glasbene ±ole Beltinci, Grad
Obisk ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ljudmile Novak, Stanjevci
Prvi mednarodni festival naravoslovnega filma, G-rajski festival, dan slavja, Grad
Dan parkov - 1. dan G-rajskega festivala, Grad
WWF-ov ±tudijski obisk v Sloveniji zbral naravovarstvenike iz celotne regije, Goričko
Srednjeevropsko tekmovanje v ko±nji z ročno koso, Selo
Majska pesem 2012, Grad
»Jambori spominov in dobrega sosedstva« Posočje, Benečija in Rezija.
Slikarska razstava Mandalične, Grad
Trideµelni pohod parka Goričko-Raab-Õrség ob dnevu Zemlje v letu 2012, Hodo¹/Hodos
Rabe so rekle svoj DA, Goričko
Velikonočna razstava domače in umetnostne obrti na gradu Tabor, Neuhaus am Klausenbach/Dobra
Dedi±čina za poklice prihodnosti, Murska Sobota
Nordijska hoja s pomurskimi poslanci in predsednikom drµave, Ratkovci
7. velikonočna razstave in delavnice na gradu, Grad
4. razstava pirhov in moµnarjev slovenskih pokrajin, Ver¾ej
Peto potepanje z Bojanom Rajkom, Goričko
Devetič po Sladki poti, Ratkovci
Table za popotnike v Radence in na Goričko, Goričko
Iden dojgemat, otvoritev razstave, Grad
Srečanje rokodelcev domače in umetnostne obrti ter dejavnosti, Grad
Dedi±čina za poklice prihodnosti v Srednji zdravstveni ±oli, Rakičan
Dedi±čina za poklice prihodnosti, Murska Sobota
WWD 12 - Pohod ob svetovnem dnevu mokri±č,
Sejem Alpe-Adria: Turizem in prosti čas, Ljubljana
Četrtič s Trejmi krali na Pouti po dolaj, pa bregaj,
Kačova mlaka v novi podobi, Grad
Goričko v Pokrajinski in ±tudijski knjiµnici, Murska Sobota
Srečanje zaposlenih v Naravnih parkih pod Triglavom
Boµični koncert sopranistke Ane Petrovię, Grad
15 let Parka Ckocjanske jame, Divača
Skupnost naravnih parkov Slovenije in prvo srečanje zaposlenih v slovenskih parkih, Ljubljana
6. jesenski bazar na gradu Grad, Grad
Z lastniki najlep±ih travnikov na Goričkem smo obiskali KP Kolpa, Goričko
Meje in obmejne regije, Goričko
12. Praznik Kozjanskega jabolka
8. Dödolijada in kulinarična razstava za zlato kijanco, Puconci
Kapüstni den, ©alovci
Obisk prof.dr. Jana Pronka na gradu, Grad
Praznik buč, Bodonci
6. dan filma in kulture, Grad
13. Evropska noč netopirjev v Sloveniji in na Goričkem, Gornji Slaveči
6. Trideµelni kolesarski maraton Goričko-Raab-Õrség, Grad
Med tem, ko mi spimo, oni »delajo« tudi za nas, Dolenci
NAJ travnik na Goričkem, Goričko
6. Den me±trov z Goričkega, Neradnovci
49. Sejem AGRA 2011, Gornja Radgona
Silva Rerum, koncert festivala stare glasbe SEVIQC Breµice, Grad
Collegium Marianum na gradu, Grad
Strokovnjaki za naravne parke iz Litve obiskali Goričko, Goričko
Otvoritvena matineja mojstrskih tečajev petja - isa, Grad
Otvoritev razstave Rarka Vrezca Poljudnoznanstvene ilustracije, Grad
KUD Budinci pri Slovencih na Predarlskem,
Iz mladih let mojih starih star±ev, razstava, Grad
Permakultura na Goričkem, Grad
5. Festival vina in kulinarike, Filovci
4. drµavno prvenstvo v opona±anju jelenjega rukanja, Grad
5. dan filma in kulture, "Mura brez meja", Grad
Zaključni koncerti učencev Glasbene ±ole, Grad
Predstavitev promocijskega filma Pod upkačovin nébon, Grad
Naravoslovni dan OC Čren±ovci, Goričko
Di±i po Prekmurju, Ljubljana
Srednjeevropsko tekmovanje v ko±nji z ročno koso, Selo
Obnovljene studenec v parku na Cankovi, Cankova
Strokovna ekskurzija v Nacionalni park Õrség, Õriszentpéter
Narcise na moji zemlji, Cankova
5. Majska pesem 2011, Grad
Srečanje ministrov za kmetijstvo Slovenije in Madµarske na gradu, Grad
5. Prvomajski pohod po Adrijancih
Velikonočna bilateralna razstava in grajski dan, Neuhaus am Klausenbach/Dobra
Gozdne ptice pri Bukovni±kem jezeru, Strehovci
Razstava velikonočnih pisanic in aranµmajev, Kri¾evci
Krajinski park Goričko na Pannonian BirdExperience 2011 v Illmitzu, Goričko
HA - Dü±a je bila umetni±ka, Grad
6. Velikonočna razstava in delavnice na gradu Grad, Grad
Čistilna akcija ob Ledavskem jezeru, Kra¹či
Rabja svatba v letu 2011 je končana, Goričko
Goričko na konferenci v Latviji, Goričko
Name±čanje novih podstavkov za gnezda belih ±torkelj, Prosenjakovci
Trideµelni pohod ob dnevu Zemlje Goričko-Raab-Õrseg, Kuzma
Odkrijmo gračke zaklade, Grad
Predstavitev ±tudije toplotne samooskrbe ±ol in vrtcev, Grad
Koncert oddelka za petje GC iz M. Sobote, Grad
Rez potomke najstarej±e vinske trte ter srečanje vinogradnikov, Grad
9. Joµefov pohod po Bernardini poti, Cankova
Bojanovi potepuhi na Goričkem in v Porabju, Goričko
Namestili smo nov podstavek za ±torkljino gnezdo, Hodo¹/Hodos
8. pohod po Sladki poti ob dnevu µena, Ratkovci
Srečanje rokodelcev domače in umetnostne obrti ter dejavnosti 2011, Grad
Podprli polomljen brek, Kobilje
Dan na kmetiji Smodi±, Otovci
Bioakustika, Grad
6. pohod ob Pre±ernovem dnevu, Gornji Petrovci
20 let sadjarskega dru±tva Pomurja, Puconci
Potopisno predavanje o Nikaragvi, Grad
Ponovoletno srečanje µupanov Krajinskega parka Goričko, Puconci
WWD 2011 svetovni dan varstva mokri±č, Goričko
Sejem Alpe Adria - Turizem in prosti čas, Ljubljana
Po pouti po dolaj, pa bregaj v druµbi Trej kralof,
Praznični december 2010 v Murski Soboti, Murska Sobota
Andrejev sejem 2010, Grad
Vgasnimo posvejte na Goričkem, Kri¾evci
Jesenske stojnice na gradu Grad, Grad
Obisk iz Ckocjanskih jam, Goričko
Obnova Kačove mlake pri Gradu, Grad
4. mikolo±ko srečanje Goričko 2010, Grad
5. jesenski bazar na gradu Grad, Grad
Obiskali so nas nem±ki dendrologi, Grad
Čezmejna delavnica filcanja, Budinci
Kozjansko jabolko na trgu v Podsredi
Kapüstne den, ©alovci
Grajski večer aforizmov, Grad
Pohod ob evropski Zeleni vezi Budinci-Andovci, Budinci
Zgodovinska tragikomedija v narečju V Ameriko, Grad
Metulji – dnevniki in nočniki v občini Calovci, ©alovci
5. Trideµelni rekreativni kolesarski izlet in maraton, Goričko
5. Den me±trov z Goričkoga, Neradnovci
12. Evropska noč netopirjev, Bodonci
Narava in parki Slovenije, Grad
Ensamble Unicorn Michalea Poscha v Plečnikovi cerkvi, Bogojina
Rekreatur 2010 v Krajinskem parku Goričko, Kri¾evci
Krajinski park Goričko na sejmu AGRA 2010, Gornja Radgona
Regijsko tekmovanje v oranju, Gornji Slaveči
Matineja na gradu, Grad
Kosili so v Krajinskem parku Cturmovci
Mladinski ornitolo±ki raziskovalni tabor Goričko 2010
Ekolo±ka trµnica v Soboti, Murska Sobota
Predstavitev Narodnih parkov Mad¾arske, Goričko
Otvoritev razstave foto natečaja Goričko 2010, Grad
Marof Fit&fun tour, Mačkovci
3. mednarodni Tour de Mur v Sloveniji, 2010, Radenci
Podelitev diplom. medalj in ±ampionov za najbolj±a vina tri-deµelnega parka Goričko-Raab-Õrség in sosednjih vinorodnih deµel, Ivanovci
Di±i po Prekmurju, Ljubljana
Mednarodno tekmovanje v ko¹nji z ročno koso v Krajinskem parku Goričko, Selo
30. Maraton 3 src, Radenci
Povedke in gradovi s Kozjanskega, Grad
IV. Prvomajski pohod, Adrijanci
Majska pesem 2010, Grad
Četrto mednarodno ocenjevanje vin tri-deµelnega parka Goričko-Raab-Õrség in sosednjih vinorodnih deµel, Ivanovci
Mlake na Goričkem, Grad
Ob občinskem prazniku obnovili ±e Farov±ki vodnjak, Sveti Jurij
En dan smo čistili v občini Kobilje, Kobilje
Rabja poroka je za nami, Goričko
5. Velikonočna razstava in delavnice na gradu Grad, Grad
Razstava velikonočnih jedi in pisanic v Občini Gornji Petrovci, Neradnovci
Narcise in mejice - 3.večerni pogovor v letu biotske raznovrstnosti, Cankova
Na lep±e - na Goričko, Goričko
Varovanje dvoµivk pred povozi, Goričko
Mejice in di¹eči volčin, Hodo¹/Hodos
Postaje na Trubarjevi µivljenjski poti, Puconci
Obnova ±torkljinih gnezd v Krajinskem parku Goričko, Goričko
Avtobus zvestobe poslu±alcev Murskega vala, Goričko
Srečanje rokodelcev domače in umetnostne obrti in ponudnikov na gradu, Grad
Mejice in di¹eči volčin - 2. večerni pogovor o biotski raznovrstnosti na Goričkem, Hodo¹/Hodos
8. Valentinov pohod, Sotina
Gorički gozdovi pozimi - 1. večerni pogovor, Bodonci
5. PRECERNOV POHOD TD VRTANEK, Gornji Petrovci
WWD 2010 Svetovni dan mokri±č - pohod ob reki Muri
JZ KP Goričko na sejmu TIP, Ljubljana
Ponovoletno srečanje µupanov Krajinskega parka Goričko, Mačkovci
2. Pohod Trej kralof po Pouti po dolaj pa bregaj, Budinci
Boµično novoletni sejem , Murska Sobota
Projekt EkoCKRAT, Murska Sobota
Tečaj pletenja ko±ar iz vrbovega ±ibja
Ustanovitev Pomurske sekcije Dru±tva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS),
Vzdrµevanje naravne vrednote slatinski vrelec v Nuskovi ECD 7524, Nuskova
Razstava sekcije DU, MOZAIK na gradu, Grad
Andrejev sejem, Grad
Obnova gnezda za belo ±torkljo, Ropoča
Razstava Zgodovinski parki in vrtovi, Grad
Obisk ministrice za kulturo, ge. Majde Circa, Grad
4. jesenski bazar na gradu, Grad
Kapüstni den, ©alovci
PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA
Grmičasti di±eči volčin na Goričkem, ©alovci
DÖDOLIJADA IN KULINARIČNA RAZSTAVA, Puconci
Otvoritev stalne razstave »Grad Gornja Lendava in njegov prostor v času«, Grad
Performance ±tudentske skupine JAZZ COMBO, ±ole LVPA iz Bethlehema, ZDA, Grad
4. trideµelni rekreativni kolesarski Martinov maraton Goričko-Raab-Porabje/Õrség, Goričko
Izobraµevanje za naravovarstvene nadzornike o tujerodnih vrstah v Sloveniji, Grad
Tujerodne vrste - prezrta groµnja, Grad
Ctrk Pepi v Bodoncih, Bodonci
Evropska noč netopirjev, Gornji Petrovci
Otvoritev centra Aqualutra, Kri¾evci
4. rokodelski sejem " Den me±trov z Goričkoga ", Neradnovci
Svetovno prvenstvo v oranju, Te¹anovci
Obisk tujih novinarjev v Te±anovcih, na AGRI in v KP Goričko
Obisk delegacije iz Kosova, Grad
AGRA- 1., 2., 3., 4., 5., 6. ,7., in 8. dan na sejmu in stojnici Naravni parki Slovenije, Goričko
23. Festival ljudskih umetnosti v Budimpe±ti, Goričko
Velika ma±a pri Gradu, Grad
Ko se niti čas ne premakne, Stanjevci
Zelena vez Evrope – kolesarjenje na vezi µivljenja, Grad
Taborniki v Krajinskem parku Goričko, Hodo¹/Hodos
1. igre brez meja - Wipe out, Roga¹ovci
11. kmečki praznik, Gornji Slaveči
Peli in plesali so jih mati moja, Mo¹čanci
Seno iz Krajinskega parka Goričko, Grad
RAZISKOVALNI TABOR »KAPLJICE ZNANOSTI« NA GORIČKEM, Goričko
I±če se zlatovranka, Goričko
3. gro±ev tur na gradu, Grad
Vino dostojno gornjelendavskih gospodov!, Grad
EkoCkrat: Pepi in njegovo gnezdo, Goričko
Tour de Mur Total, Pomurje
2. POHOD OD GORNJEGA SENIKA DO VERICE - RITKAROVCI, Gornji Senik
Narava Goričkega skozi objektiv, Grad
Teden gozdov - zaključek na Tetajnem bregu, Kri¾evci
Mejice so o¾ilje kulturne krajine, Murska Sobota
PAC-ev glasbeni maj, Grad
Podpis za partnersko sodelovanje med parki, Goričko
CESTA EVROPSKA NOČ NOČNIH METULJEV DRUGIČ NA GORIČKEM, Dolenci
1.pohod po Vrbovi poti, Sveti Jurij
"Di±i po Prekmurju" v Ljubljani, Ljubljana
4. drµavno prvenstvo v ko±nji z ročno koso, Selo
Majska pesem 2009, Grad
Minister Bojan Rek± na obisku v Krajinskem parku Goričko, Grad
Po nekdanjih ±olskih poteh, Selo
V Krajinskem parku Goričko sem pomagala redkim vrstam, Goričko
Ctudentje iz Gorice na Goričkem, Goričko
ZDF na obisku v Krajinskem parku Goričko, Goričko
3. pohod Z doulov na brejge, Čepinci
»NOČ NA BODONSKEM BREGU« ob Dnevu zemlje, Bodonci
Očistimo Peskovski potok za dan Zemlje, Peskovci
Anna-Marija - prostovoljka iz Finske na Goričkem, Goričko
Razstava »Grad Gornja Lendava in njegov prostor v času«, Grad
4. Velikonočne delavnice na Gradu, Grad
Čistilna akcija, Andrejci
Otvoritev Bernardine poti in pohod ob svetovnem dnevu voda, Kra¹či, Ropoča
Ledavsko jezero bo zadihalo, Kra¹či
Rabe svatbo so imele, Cankova
Tujerodne vrste – prezrta groµnja (Projekt Thuja), Goričko
Pohod po Sladki poti, Berkovci , Ivanj¹evci, Ratkovci
Kdaj ste nazadnje sli±ali čuka?, Goričko
Obisk na sejmu v Münchnu
SREČANJE REFERENTOV ZA TURIZEM IN ROKODELCEV DOMAČE TER UMETNOSTNE OBRTI, Grad
Minister Karel Erjavec obiskal Krajinski park Goričko, Grad
Kulturno krajino oblikujemo vsi, Goričko
10. Valentinov pohod na Kugel, Sotina
Ponovoletno srečanje na gradu, Grad
Svetovni dan mokri±č ob Muri, Goričko
Goričko na sejmu TIP, Ljubljana
Pout po dolaj, pa bregaj, Budinci
BORIČNO – NOVOLETNI SEJEM MURSKA SOBOTA 2008, Murska Sobota
»Čudovita Slovenija«, Budimpe¹ta
»Andrejevo senje«, Grad
Na Goričko z avtodomom, Ljubljana
Murkova listina Zavodu Lončarska vas Filovci, Filovci
3. mednarodno mikolo±ko srečanje, Goričko
PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA, Goričko
3. jesenski bazar, Grad
Od Sebe±čana vidi se ravnica, Pečarovci
Svetovni dan hoje, Vaneča
Kristjan Malačič, Murska Sobota
SEJEM NARAVA IN ZDRAVJE, Ljubljana
FIČKI NA GRADU, Grad
6. KAPŪSTNE DEN, ©alovci
5. DÖDOLIJADA V PUCONCIH IN KULINARIČNA RAZSTAVA ZA ZLATO KIJANCO, Puconci
Praznik buč, Bodonci
DEKD - »Razglabljanje o duhovnosti sodobnega prekmurskega človeka«, Grad, Bodonci
Tretji rekreativni trideµelni kolesarski Martinov maraton, Goričko
»Obletnica omembe posestva Lyndwa 1208«, Grad
Tri deµele - en naravni park, St.Martin
Či¹čenje Kačove mlake, Grad
3. Den Me±trov, Neradnovci
10. Evropska noč netopirjev, Kobilje
Po poti kostanjev, Goričko
Krajinski park Goričko na 46. mednarodnem kmetijsko-µivilskem sejmu, Goričko
DRRAVNA PROSLAVA OB PRIKLJUČITVI PREKMURJA K MATIČNI DOMOVINI, 16. AVGUST 2008, Grad
Opazovanje nočnih metuljev, Hodo¹/Hodos
Pismo Sta±e Lepej
Prvi mednarodni festival romske glasbe in plesov, Grad
Obisk predsednika R Slovenije dr. Danila Türka na gradu, Grad
Goričko na Krvavcu, Goričko
Thermenland open 2008, Dobrovnik
GEOLOCKI ZAKLADI KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO, Goričko
Od Gornjega Senika do Verice, Verica-Ritkarovci, Gornji Senik
SEJEM BUČA PRI NEDELI, Gornji Petrovci
Neboj±a Jovan Rivkovię & Jovan Percussion Project, Grad
Fračarija, Mo¹čanci
Tour de Mur - Od Mure na Goričko, Grad
PROSLAVA V POČASTITEV 500. LETNICE ROJSTVA PRIMORA TRUBARJA, Stanjevci
Prijateljsko srečanje na Tromejniku ob dnevu evropskih naravnih parkov, Trdkova
Dan biotske raznovrstnosti, 22. maj 2008, Motvarjevci, Grad
PODELITEV DIPLOM 3. MEDNARODNEGA OCENJEVANJA VIN 3 DEREL, Murska Sobota
Majska pesem 2008, Grad
VIII. MEDNARODNO SREČANJE MOTORISTOV, Kri¾evci
Otvoritev Kačove mlake, Grad
Gnezdilnice za velike ptice duplarje so name±čene, Roga¹ovci
"Iz doulov na brejge in z Goričkoga v Porabje", Budinci, Čepinci, Andovci / Orfalu
RAZSTAVA VELIKONOČNIH PISANIC IN ARANRMAJEV, Adrijanci
VELIKONOČNA RAZSTAVA PISANIC, Markovci
Obnovljen jubilejni 50. vodni vir na Goričkem, Selo
Velikonočne delavnice na gradu, Grad
Raziskovanje dvoµivk ob Ledavskem jezeru, Kra¹či
Priporočilo za vzdr¾evanje melioracijskih jarkov v občini Cankova, Goričko
Konferenca za zdravje v Radencih, Radenci
Vrtovi in ogradi v Krajinskem parku Goričko, Bodonci
Spominjajmo se dr. Janeza Drnov±ka, Goričko
»Sikajoči pogledi, regljajoče misli«, Grad
"Carpe diem" - obnova parka ob gra±čini Matzenau, Prosenjakovci
Srečanje rokodelcev domače in umetnostne obrti in dejavnosti, Grad
Srečanje µupanov iz 3-deµelnega parka, St.Martin
Ponovoletno srečanje µupanov in poslovnih partnerjev na gradu Grad, Grad
Turizem in prosti čas JESENI, Ljubljana
Turizem in prosti čas SPOMLADI, Ljubljana
TD Vrtanek na sejmu turizem in prosti čas POLETI, Ljubljana
Turizem in prosti čas POZIMI, Ljubljana
Redčenje vegetacije ob Ledavskem jezeru, Kra¹či
Dogovor o sodelovanju z Nafto Geoterm d.o.o. iz Lendave, Grad
Silvestrovanje v Sarovcih, ©alovci
Adventne delavnice, Bodonci
Andrejevo, Grad
Martinova sobota z dru±tvom LEiV na Goričkem, Goričko
Svetovni dan hoje na Goričkem, Vaneča
Cesta Gradov - Schloesserstrasse, Goričko
Jesenski bazar na gradu 2007, Grad
5. "kapüstne den" občine Calovci, ©alovci
Obnovljen vodnjak, Hodo¹/Hodos
2. 3 deµelni Martinov Maraton, Goričko
Dvo¾ivke in netopirji na Goričkem, Grad
DEKD-Plečnikovo delo v cerkvi Marije vnebovzete, Grad
Praznik buč, Bodonci
Po sledeh porabskih in prekmurskih Slovencev v Ameriki, Grad
Z Goričkega v Piran, Goričko
Drugi "Den me±trov z Goričkoga" v Neradnovcih, Neradnovci
Marta HORVAT, naj prostovoljka, Goričko
Krajinski park Goričko se predstavlja na 45. kmetijsko-µivilskem sejmu v HALI D -petek, 31.08.2007
Krajinski park Goričko se predstavlja na 45. kmetijsko-µivilskem sejmu v HALI D -četrtek 30.08.2007, Goričko
Krajinski park Goričko se predstavlja na 45. kmetijsko-µivilskem sejmu v HALI D -sreda 29.09.2007, Goričko
Krajinski park Goričko se predstavlja na 45. kmetijsko-µivilskem sejmu v HALI D - torek 28.08.2007, Goričko
Krajinski park Goričko se predstavlja na 45. kmetijsko-µivilskem sejmu v HALI D - ponedeljek 27.08.2007, Goričko
Krajinski park Goričko se predstavlja na 45. kmetijsko-µivilskem sejmu v HALI D - nedelja 26.08.2007, Goričko
Krajinski park Goričko se predstavlja na 45. kmetijsko-µivilskem sejmu v HALI D - sobota 25.08. 2007, Goričko
BREZ MEJA - GRENZENLOS, Neuhaus am Klausenbach/Dobra
»Majska pesem« 27. maj 2007, Grad
VI. POKAL OBČINE GORNJI PETROVCI V KROSU ZA LETO 2007, Kri¾evci
Dan Evrope, Trdkova
Dan Zemlje v občini Calovci, ©alovci
Dan Zemlje v občini Gornji Petrovci, Martinje
Akcija »Obnovimo Candor-Pankerovo mlako«, Kančevci
Velikonočna razstava, ©alovci
Obisk Ministrstva za zdravje iz Nemčije in Slovenije, Murska Sobota
Prvenec Ctefke Bohar, Grad
Plečnikova zgodnja dela, Grad
Velikonočne delavnice na gradu, Grad
Ctudenti Krajinske arhitekture ob Muri
21. festival - Turizmu pomaga lastna glava, ©alovci
Na delavnici pri Sonnengartlu
»Ohranimo µivljenjski prostor ogroµenim pticam«, Stanjevci, Kruplivnik
Obisk ministra za zunanje zadeve, g. Dimitrija Rupla, Grad
15. srečanje turističnih delavcev Pomurja, Lendava
Dan mokri±č v KP Goričko, ©alovci
Na obisku pri Sonnengartlu
Obisk ¾upanov naravnega parka Raab na vinski cesti Goričko, Goričko
Vlaganje v zdravje in razvoj, Mura in Evropska zelena vez
V Prosenjakovcih obnovili 70 let star ¹olski vodnjak, Prosenjakovci
Izlet na izvir Ledave, Cankova, Kra¹či, Goričko
1. JESENSKI BAZAR, Grad
Dnevi evropske kulturne dedi¹čine 2006, Grad
Urejanje naravnih vrednot, Nuskova, Kra¹či
"Den me¹trov z Goričkoga", Neradnovci
Blagoslov kapele, Adrijanci
Kmetijsko-¾ivilski sejem v Gornji Radgoni, Goričko
Obnovljen vodni izvir ob gradu, Grad
Tabor nem¹kih otrok pri ¹oli v Roga¹ovcih, Roga¹ovci,
Evropska po¹tna kočija, Murska Sobota
»Okusite posebnosti pokrajine«, Trdkova
Starodobna tehnika, Peskovci
Dan dr¾avnosti v Mono¹tru, Mono¹ter / Szentgothard
Sobo¹ki dnevi, Murska Sobota
Srečanje objezerskih krajev Slovenije, Cankova, Kra¹či
Občinski praznik na Cankovi, Cankova
Zeli¹ča v osnovnih ¹olah v Krajinskem parku, Murska Sobota
Obisk predsednika dr. Janeza Drnov¹ka ob Vidovem izviru, Strehovci
Sajenje modre kavčine iz Lenta na Gradu, Grad
Dan parkov v Krajinskem parku Goričko, Grad
Podpis partnerstva o sodelovanju, Windisch-Minihof
Di¹i po Prekmurju v Ljubljani
Razstava ®iveti z Naturo 2000 na Goričkem, Rakičan
Drugo mednarodno ocenjevanje vin 3-de¾elnega parka in okoli¹ev - podelitev medalj, Murska Sobota
Projekt - čmrlji let - Hummelflug, Mureck/Cmurek
Obisk ministra Janeza Podobnika in ministra dr. Ivana ®agarja, Grad
Dan Zemlje v Krajinskem parku Goričko, Hodo¹/Hodos
Obisk predsednika Slovenije dr. Janeza Drnov¹ka na gradu, Grad
Travniki, travinje, SKOP in Natura 2000, Grad
Obisk predsednika dr. Janeza Drnov¹ka, Cankova
Otvoritev razstave "izdelek iz narave za naravo", Grad
Novi izzivi v urejanju pode¾elja, Rakičan
3. po Sladki poti, Berkovci , Ratkovci, Ivanj¹evci
Srečanje skrbnikov netopirjev, Güssing
7.Valentinov pohod, Sotina
Smučarski skoki na Pertoči, Pertoča
Srečanje vodnikov po KP Goričko, Grad
Turizem v zavarovanih območjih, Grad
Tehni¹ki dan: zeli¹ča in zdravilne rastline na O© ©alovci, ©alovci
Skupno delovanje O© na območju Krajinskega parka Goričko, Goričko
Obisk ministra za okolje in prostor, g. Janeza Podobnika na gradu Grad, Grad
KP Goričko v Ljubljani ob 100-letnici TZ Slovenije, Goričko
Poročilo o ¹estem ocenjevanju medu v Pomurju, Grad
Ledava nas povezuje, Cankova, Sotina
Jedi iz kva¹enega testa, Kukeč
Harley Owners Group – Lipa Chapter Slovenija na obisku na Goričkem, Goričko
»Iz najsevernej¹e občine na morje«, Goričko
Otvoritev razstave rokodelcev 3 de¾el, Windisch-Minihof
Na izviru Ledave ob svetovnem dnevu varstva okolja, Goričko
Obisk Michaela Staretta na Goričkem, Goričko
Rekreacijski pohod po občini Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
Varstvo dvo¾ivk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, Cankova
Razstava velikonočnih jedi in pisanic v Neradnovcih, Neradnovci
Osmi Jo¾efovi dnevi na Cankovi, Cankova
Ljudski pevci in godci - TD Vrtanek, Gornji Petrovci
Ob dnevu ¾ena po Sladki poti, Ratkovci, Ivanj¹evci, Berkovci
Borovo gostüvanje v Čepincih in ©tevanovcih, Čepinci
KUD - KULTURNO UMETNICKO DRUCTVO GORIČKO, Gornji Petrovci
"Grajov den" v Gornjih Petrovcih, Gornji Petrovci
Zasaditev drevoreda Jelene de Belder, Kuzma
Mikolo¹ko srečanje GORIČKO 2004, Goričko
Otvoritev obnovljenega stüdenca v Korovcih, Korovci
Kmetija za invalide, Krplivnik / Kapornak
Naravoslovni dan ob Hodo¹kem jezeru, Hodo¹/Hodos, Grad
Od lanu do platna, Krplivnik / Kapornak
Projekt VIDRA NA GORIČKEM, Gornji Petrovci
Izbrani izdelki - natečaj Goričko 2003, Goričko
 
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |