Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Seminarji

Seminarji


Cross border spatial planning examples in nature protected and non protected areas along the European Green Belt, Grad
Urejanje doline in mejne reke Kučnice/Management von Kutschenitza-Tal und des Grenzflusses Kutschenitza, Gornja Radgona
Mednarodni posveti v organizaciji Javnega zavoda Krajinski park Goričko na Kmetijsko-ľivilskem sejmu 2007- 2012, Gornja Radgona
5. Mikološko srečanje ob evropski Zeleni vezi, Goričko 2012, Grad
Krajina v harmoniji - narava v kmetijskem prostoru, Gornja Radgona
Urejanje zeliąčnega vrta na Goričkem - delavnice, Dolnji Slaveči
Krajina v harmoniji - urejanje kmetijskega prostora - posvet, Gornja Radgona
Celostno upravljanje zavarovanih območij – primer Krajinski park Goričko, Ljubljana
Narcise na moji zemlji, Cankova
BIOAKUSTIKA, Grad
Narcise, Cankova
VGASNIMO POSVEJTE V OBČINI GORNJI PETROVCI, Križevci
4. Mikoloąko srečanje ob evropski zeleni vezi – Goričko 2010, Grad
PTICE IN MOKROTNI TRAVNIKI V OBČINI ROGACOVCI,
METULJI DNEVNIKI IN NOČNIKI V OBČINI CALOVCI, Šalovci
KRAJINA V HARMONIJI, MEDNARODNI POSVET, DAN NARAVNIH PARKOV, Gornja Radgona
PISANI METULJI IN TRAVNIKI V OBČINI M. TOPLICE, Fokovci
TRAVNICKE ORHIDEJE V OBČINI DOBROVNIK, Strehovci
Delavnica »Obnova povrąin- produkt Gorički sir«, Grad
MLAKE NA GORIČKEM, Grad
NARCISE IN MEJICE V OBČINI CANKOVA, Cankova
KRAJINI PRIMERNA KMETIJA, Murska Sobota
MEJICE IN DICEČI VOLČIN, Hodoš/Hodos
GORIČKI GOZDOVI POZIMI, Bodonci
ROKODELSKA AKADEMIJA DEDICČINA ZA POKLICE PRIHODNOSTI
Tujerodne vrste v Sloveniji - izobraľevanje za naravovarstvene nadzornike, Grad
Žive meje med njivami ― biotska raznovrstnost in varstvo kulturnih rastlin v času klimatskih sprememb, Gornja Radgona
Kakovost Q Goričko - raziskovalne naloge ątudentov, Grad
Kmetovanje na priobalnih zemljiąčih, Goričko
Naseljevanje Romov v Panoniji - prostorska problematika v Krajinskem parku Goričko, Grad
Natura 2000- priloľnosti Slovenije, Goričko
Kako naj ravnamo s kulturnimi spomeniki na Goričkem in kakąne naj bodo kulturne prireditve na gradu Grad in na Goričkem?, Grad
Katere dejavnosti iz razvoja turistične ponudbe so primerne v zavarovanem območju narave na Goričkem?, Grad
Kakąno naj bo kmetijstvo na Goričkem ?, Grad
VODA IN SUCA - RAVNANJE Z VODAMI IN NJIHOVIMI EKOSISTEMI V POREČJU MURE, Grad
VRTOVI IN OGRADI V KRAJINSKEM PARKU GORIČKO, Kuzma
 
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |