Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Cerkev sv. Kozme in Damijana

Rupnijska cerkev je stala tu ľe v 15. stoletju. Po številnih prezidavah, nazadnje v letih 1850 in 1880, pa sta ostala le zvonik in prezbiterij.

Oba je ohranila arhitektka Majda Nerima, po katere načrtih so do leta 1969 postavili novo cerkev, ki jo je potem z vsebinsko mikavnimi grafiti (zlasti

 

Kriľev pot) okrasil Lojze Perko. (J.Balaľic, 2012)

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |