Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Gorički travniki - nova spletna podstran

suhi travnik (foto: S.Deąnik, 2003)

24.06.2015

 

V okviru projekta z naslovom : Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko, z akronimom "Gorički travniki" in ob finančni podpori iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, testiramo spletno stran, kjer bomo sproti objavljali dogajanje in rezultate izvajanja projekta.
Spletna stran sluľi tudi za komunikacijo za vsemi, ki vam ni vseeno kako bogato naravo dediščino bomo zapustili našim zanamcem. Spremljate naše delo v projektu tukaj.

V okviru projekta z naslovom : Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko, z akronimom "Gorički travniki" in ob finančni podpori iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, testiramo spletno stran, kjer bomo sproti objavljali dogajanje in rezultate izvajanja projekta.

Spletna stran sluľi tudi za komunikacijo za vsemi, ki vam ni vseeno kako bogato naravo dediščino bomo zapustili našim zanamcem. Spremljate naše delo v projektu tukaj.

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |