Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Cenik in urnik ogledov 2014

01.01.2014

Cenik in urnik ogledov

V letu 2014 v Javnem zavodu Krajinski park Goričko (JZ KPG), ki upravlja z gradom Grad, velja naslednji urnik ogledov in cenik naših storitev.

Grad  je v mesecih marec, oktober in november za obiskovalce odprt med 10.00 in 16.00 in v mesecih april, maj, junij, julij, avgust in september med 10.00 in 18.00 uro. Urnik po dnevih najdete tukaj.

URNIK OGLEDA GRADU GRAD 2014
JANUAR Zaprto. V tem času je ogled moľen samo za predhodno najavljene skupine z najmanj 10 obiskovalci. Zaprto tudi 1. januarja, Novo leto
FEBRUAR Zaprto. V tem času je ogled moľen samo za predhodno najavljene skupine z najmanj 10 obiskovalci. Zaprto tudi 8. februarja, Kulturni praznik
MAREC

10.00 – 16.00

APRIL

10.00 – 18.00
Zaprto 20. april -
 Velikonočna nedelja.
Odprto 21. april -  Velikonočni ponedeljek in v nedeljo, 27. aprila, dan upora proti okupatorju

MAJ 10.00 – 18.00
odprto v četrtek in petek, 1. in 2. maja: praznik dela
JUNIJ 10.00 – 18.00
odprto v sredo, 25. junija: dan drľavnosti
JULIJ 10.00 – 18.00
AVGUST 10.00 – 18.00
odprto v petek, 15. avgusta: praznik Marijinega vnebovzetja
SEPTEMBER 10.00 – 18.00
OKTOBER 10.00 – 16.00
odprto v petek, 31. oktobra: Dan reformacije
NOVEMBER 10.00 – 16.00
zaprto: 1. november, Dan spomina na mrtve
DECEMBER Zaprto. V tem času je ogled moľen samo za predhodno najavljene skupine z najmanj 10 obiskovalci.
Ogled ni  moľen 25. december: Boľič in - 26. december: dan neodvisnosi in enotnosti
Zaprto vsak ponedeljek, od decembra do februarja ter za  drľavne praznike (1. januar, 8. februar,  Velika noč,  1. november, 25.- 26. december).

V mesecu januarju,  februarju in decembru si grad lahko med 10.00 in 16.00 ogledajo samo najavljene skupine z najmanj 10 osebami.

V ľelji izvajati vodenja kar se da kakovostno, prosimo vse turistične agencije, inštitucije, društva in druge organizatorje skupinskih ogledov, da se prijavijo za ogled gradu v Središču za obiskovalce najmanj tri dni pred obiskom, ter da obiščejo grad najkasneje uro pred zaprtjem, torej ob 15.00 (marec, oktober in november) oz. ob 17.00 (ostale mesece, ko je grad odprt).

Za vodenje preko delovnega časa oz. urnika odprtja gradu bomo zaračunali dodatek 30,00 EUR na uro na skupino.

V letu 2014 so moľni tudi vodeni ogledi za posameznike in skupine do 10 oseb s posebnim doplačilom, 1,00 EUR/osebo. Ogledi se izvajajo ob predhodni najavi.

Brezplačen vstop ali zniľano plačilo vstopnine za ogled gradu lahko uveljavljajo skupine ljudi s posebnimi potrebami in posamezne skupine na podlagi predhodno prejete vloge, naslovljene na direktorja JZ KPG. Plačilo zniľane vstopnine odobri direktor JZ KPG.

Obiskovalci z izkaznicami : ARHEO, PMS, SMD, PRESS in člani drugih strokovnih društev s področja varovanja kulturnih spomenikov, narave in okolja so oproščeni plačila vstopnine.

Vstopnina vključuje tudi osnovno nezgodno zavarovanje, zato prosimo obiskovalce, da jo ob vstopu v grad tudi poravnajo, saj s tem poleg svoje varnosti zagotavljajo tudi prihodnost nadaljnje obnove gradu in izvajanja storitve ogledov.

Storitve lahko poravnate z gotovino ali  preko naročilnice in voucherja. 

Cenik storitev je bil obravnavan in sprejet na 1. izredni dopisni seji Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko, 6. maja 2013.

Cenik je začel veljati s 7. majem 2013 in velja do preklica ali izdaje novega cenika. Podrobnosti najdete v priponki in tukaj.

Informacije in rezervacije ogledov :

Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad
Središče za obiskovalce gradu in Krajinskega parka Goričko
T: ++386 (0)2 551 88 60; ++386 (0)2 551 88 70; 
M:++386 (0)51 611 254; ++386 (0)41 659 436;   
F: ++386 (0)2 551 88 63   
E: vodniki@goricko.info, park.goricko@siol.net

Javni zavod Krajinski park Goričko

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |