Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Julij Schönauer, ąalovski fotograf

naslovnica knjige

09.02.2015

Kdo je bil Julij (Gyula) Schönauer?

Zanimiv fotograf, ki ga je v knjigi z istoimenskim naslovom opisal Marko Krenn. 

V knjigi je zbranih veliko fotografij fotograf, ki je beleľil obraze, dogodke in krajino v Šalovcih pred drugo svetovno vojno, ko je bil deportiran v taborišče od koder se ni več vrnil.

Ostali so slikovni dokumenti, ki jih je vredno poznati. Knjigo je zaloľil Pomurski muzej v Murski Soboti, kjer jo dobite za 20,00 EUR. Na vpogled jo lahko vidite tudi na gradu na Goričkem, na sedeľu Krajinskega parka Goričko.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |