Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

POTUJOČA RAZSTAVA - GORIČKO RIVI Z NARAVO 2008

16.03.2008

GORIČKO RIVI Z NARAVO
 
Potujoča razstava je čez poletje počivala na gradu Grad. Z novim šolskim letom 2007/2008 je ubrala nove poti po pomurskih šolah, ki jih v lanskem šolskem letu ni uspela obiskati.

Najprej je obiskala Osnovno šolo Kapela, kjer je bila na ogled od 24. septembra do 5. oktobra. Strokovni predstavitvi razstave je prisluhnilo 25 učencev 8. razreda in 25 učencev 6. razreda. Z 8. oktobrom se je razstava preselila na Osnovno šolo Tišina, kjer je bila postavljena do 19. oktobra in je bilo na strokovnem predavanju navzočih 53 učencev 6. razreda in 40 učencev 8. razreda.
Naslednja gostiteljica razstave je bila od 22. oktobra Osnovna šola I. Murska Sobota, kjer je bilo ob predstavitvi strokovnih vsebin navzočih 100 učencev 8. razreda. Razstava je bila na šoli še do 9. novembra, nakar se je 12. novembra preselila na Osnovno šolo II. Murska Sobota in s svojimi vsebinami opozarjala učence do 26. novembra, strokovni razlagi razstave pa je prisostvovalo 48 učencev 8. razreda. Od 27. novembra do 7. decembra je gostiteljica razstave Osnovna šola III. Murska Sobota, v okviru naravoslovnega dne pa je vsebine Nature 2000 podrobneje spoznalo 52 učencev.  

Od 13. decembra 2007 do 8. januarja 2008 je razstavo sprejela Osnovna šola Bakovci. Strokovni predstavitvi je prisostvovalo okrog 50 učencev 7. in 8. razreda in kolektiv učiteljev. 8. januarja 2008 smo razstavo preselili na Osnovno šolo Beltinci, kjer bo na ogled do 18. januarja 2008. Razlage strokovnih vsebin se je udeleľilo 25 učencev 8. razreda. 21. januarja je bia razstava preseljena na OŠ Turnišče, kjer je bila postavljena do 4. februarja. Na strokovnem vodenju so bili navzoči kar vsi osnovnošolci od 4. do 9. razreda, to je okrog 150 učencev.
Na pustni torek, to je 5. februarja je bila razstava postavljena na Osnovni šoli Odranci, ki je bila gostiteljica razstave do 15. februarja. Na tej šoli so se za prisostvovanje na strokovnem vodenju odločili kar vsi učenci od 1. do 9. razreda, to je okrog 140 učencev. Od 18. februarja do 7. marca, torej teden pred in teden po zimskih počitnicah je bila razstava na ogled na Osnovni šoli Črenšovci. Zanimanje učencev za razstavo in njeno strokovno vsebino ter razlago raste, kajti tudi tokrat so se je udeleľili višji razredi šole od 5. do 9. razreda, 108 učencev.
 
Na Osnovno šolo Srednja Bistrica je bila razstava preseljena 10. marca in je učence vsakodnevno spremljala do 21. marca. Na strokovni predstavitvi vsebin je bilo navzočih okrog 50 učencev od 4. do 9. razreda. Po velikonočnih praznikih, to je 25. marca, je bila razstava premeščena na Osnovno šolo Velika Polana, kjer je bila postavljena do 4. aprila. Razlagi je prisluhnilo kar 150 učencev 5. 7. 8. in 9. razreda, nakar smo jo 7. aprila preselili na Dvojezično osnovno šolo I. Lendava, kjer je gostovala do 23. aprila. Podrobnejši obrazloľitvi strokovnih vsebin je prisostvovalo 155 učencev 4. 7. in 8. razreda.
 
Zadnja gostiteljica razstave v tem šolskem letu je bila Osnovna šola Genterovci, kjer je gostovala od 23. aprila do 14. maja in kjer je bilo 25 učencev 7. in 8. razreda navzočih na podrobnejši predstavitvi razstave. Ker se bliľa zaključek šolskega leta, bo razstava čez poletje počivala in v naslednjem šolskem letu obiskala Osnovne šole desnega brega reke Mure, to je Štajerske in Prlekije.
 
V šolskem letu 2007/2008 je tako razstava Goričko ľivi z naravo obiskala 14 osnovnih šol. Razlagi vsebine o Naturi 2000 in varovanju narave v krajinskemu parku je prisluhnilo skupaj 1196 učencev.
 
Pri organizaciji selitve razstave sta  se trudila Štefka Fujs in Anton Gjergjek, strokovno razlago sta podajala Kristjan Malačič in Gregor Domanjko. Javni zavod Krajinski park Goričko je s tem delom v veliki meri opravil poslanstvo ozaveščanja in izobraľevanja mladih o pomenu varovanja narave.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |