Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Čikečka vas

pogled od daleč

Čikečka vas je tipična obcestna vas z gručastim jedrom.
Čikečka vas leľi ob cesti Motvarjevci - Selo.
Datacija: prva četrtina 13. stol., 1208, 19. stol., 20. stol.

strnjneno gručasto naselje
vhod v vas iz juľne strani
trakaste njive
mokrotni travniki
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |