Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Članki

Čistilna akcija odstranjevanja netopirskega gvana

cerkev Sv. Martina, 2006 (sd)

29.10.2017

Čistilna akcija odstranjevanja netopirskega gvana

Kobilje, 27.10.2017

Zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko so 27. oktobra 2017 po skoraj desetih letih ponovno izvedli čistilno akcijo čiščenja gvana na podstrešju in zvoniku cerkve v Kobilju. Cerkev Sv. Martina v Kobilju je bila še nedolgo nazaj ena od najpomembnejših kotišč navadnega netopirja v SV Sloveniji. V cerkvenem zvoniku se je še leta 2007 zbralo 350 samičk, ki so tam skupaj skrbele za mladiče. Zaradi različnih razlogov, kot sta neustrezna obnova cerkvenega zvonika, javna razsvetljava, pomanjkanje hrane in še kaj, se je število netopirjev v zadnjih letih močno zmanjšalo. Leta 2017 je bilo zabeleženih komaj 30 netopirk z mladiči. Netopirji so zaradi svojega nočnega načina življenja in vraž pogosto tarča preganjanja, čeprav so vse vrste, živeče v Sloveniji, zavarovane.

Netopirje uvrščamo med sesalce, saj mladiči sesajo mleko, medtem ko se odrasli netopirji prehranjujejo z žuželkami in drugimi manjšimi živalmi. Njihove prhuti, ki jim kot edini skupini sesalcev omogočajo pravo letenje, so pravzaprav podaljšane kosti sprednjih okončin, zaraščene s kožno opno. Čeprav netopirji zelo dobro vidijo, se v prostoru orientirajo z eholokacijo. To je sposobnost ustvarjanja slike prostora z odboji ultrazvočnih klicev od predmetov v prostoru. Prisotnost netopirjev pogosto opazimo po najdbi iztrebkov, ki jim pravimo gvano. Ti pogosto motijo ljudi, čeprav je gvano izredno kvalitetno gnojilo zaradi visoke vsebnosti dušika in fosforja ter ga je mogoče kupiti v trgovinah za urejanje vrtov pripeljanega iz drugih koncev sveta.

Ob tokratni akciji se je nabralo za tri velike vreče gvana in nekaj se ga je že takoj po akciji razdelilo med sosede in udeležence, ki ga bodo z veseljem uporabili na vrtovih. Namen akcije v izvedbi Javnega zavoda Krajinski park Goričko je predvsem ozaveščevalen, saj opozarja ljudi na pomen ohranjanja življenjskih prostorov netopirjev pri nas in na ta način želi prispevati k večji sprejemljivosti in vzbuditi simpatije do teh živali predvsem pri lastnikih ali uporabnikih prostorov, ki jih netopirji rabijo klot prezimovališče ali kotišče, kot so npr. zvoniki in podstrešja. 

Netopirji so pomembni pri uravnavanju številčnosti populacije žuželk saj lahko en netopir v eni noči poje okoli 8000 žuželk, med njimi tudi komarje in vešče. Ekosistemska storitev netopirjev je brezplačna in ohranja človeku okolje brez uporabe insekticidov, strupov, ki vplivajo na zdravju vseh bitij. 

Mojca Podletnik, naravovarstvena nadzornica v JZ KPG

gvano
čiščenje v zvoniku ni enostavno
maska varuje pred prahom
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |