Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Posvet o Ledavi in jezeru ob svetovnem dnevu voda

14.03.2016

23. MAREC, OB SVETOVNEM DNEVU VODA (22. MAREC)

Javni zavod Krajinski park Goričko vabi na Mednarodni posvet o reki Ledavi od izvira do izliva, ravnanje z naravnimi in umetnimi jezeri v Panoniji

Datum:

23. marec 2016 ob 10.00

Kraj:

grad pri Gradu, Javni zavod Krajinski park Goričko

PROGRAM SREČANJA

  9.30 – 10.00

Zbiranje udeleľencev

 

Uvod in namen srečanja – Javni zavod Krajinski park Goričko

10:10 – 10:30

Geološka podlaga reke Ledave, Velimir Turk

10:30 – 10:50

Porečje  Ledave - vsebine osnutka Načrta upravljanja voda, dr. Tanja Mohorko

10:50 – 11:10

Ukrepi za zmanjšanje dotoka sedimenta v Ledavsko jezero, dr. Polona Ojsteršek Zorčič

11:10 – 11:30

Odmor za kavo

11.30 – 11:50

Problematika mulja v zadrľevalnikih, dr. Zdenka Mazej-Grudnik

11:50 – 12:10

Ptice in dvoľivke na jezeru, Kristjan Malačič

12:10 – 12:30

Ekologija Ledavskega jezera, poloji, dr. Mitja Kaligarič

12:30 – 12:50

Međimurske retencije – ogledi o vodnom fenomenu predstavitev knjige, dr. Mihaela Mesarić, dr. Ines Virč in mr. Siniša Golub. (HR)

13:00 – 14:00

Razprava in zaključki
Vodenje: Stanislava Dešnik, Gregor Domanjko

Posvet je namenjen seznanitvi o stanju reke Ledave s pritoki in Ledavskim jezerom ter razpravi o tem kako bi občutljivo eutrofično stanje izboljšali s primernimi ukrepi in kako pomembno je ohranjanje razlivnih (retencijskih) površin za varstvo naselij pred poplavami in ohranjanje narave - primeri iz Međimurja.

Direktorica
Stanislava Dešnik

 

 

V letu 2006 smo v Javnem zavodu KP Goričko zaključili projekt Strokovne podlage za načrt upravljanja s povodjem Ledave in Ledavskim jezerom nad zajezitvijo v Kraščih ali SPNU Ledave in jezera. Rezultati so objavlejni tukaj. 

Kult TV je posnel tudi film o Ledavi v ciklu oddaj Slovenski vodni krog. Ogledate si ga lahko tukaj.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |