Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Gradovi in dvorci v Pomurju

pred začetkom

10.01.2014

Grad 8.1.2014

V sredo, dne 8. januarja 2014, je Javni zavod Krajinski park Goričko ob 10.00 organiziral posvet in razpravo na temo: Gradovi in dvorci v Pomurju – priložnosti in zmožnosti obnove in dogodkov za krepitev kulturnega turizma na podeželju.

S posvetom smo obudili zaveze podane s podpisom pisma o nameri za sodelovanje v Mreľi pomurskih gradov in dvorcev, ki je bila podpisana, dne 7.11.2007 v Beltincih.
Posveta so se udeleľili vsi upravljavci gradov in v razpravi in pojasnilih gostov iz Ministrstva za kulturo, bili enotni, da je potrebno sodelovanje v regiji pri obnovi, programu in trľenju. Prisotni so sklenili, da obnovijo vsebino pisma in z njegovo vsebino seznanijo ľupane in druge odgovorne za upravljanje kulturnih spomenikov in dediščine ter jih ponovno povabijo k podpisu pisma in zavezam v njem. 
Naslednje srečanje bo v Beltincih, v četrtek 13. februarja 2014 ob 12.00.

S posvetom smo obudili zaveze podane s podpisom pisma o nameri za sodelovanje v Mreži pomurskih gradov in dvorcev, ki je bila podpisana, dne 7.11.2007 v Beltincih.

Posveta so se udeleľili vsi upravljavci gradov in v razpravi in pojasnilih gostov iz Ministrstva za kulturo, bili enotni, da je potrebno sodelovanje v regiji pri obnovi, programu in trženju. Prisotni so sklenili, da obnovijo vsebino pisma in z njegovo vsebino seznanijo župane in druge odgovorne za upravljanje kulturnih spomenikov in dediščine ter jih ponovno povabijo k podpisu pisma in zavezam v njem. 

Naslednje srečanje bo v gradu v Beltincih, v četrtek 13. februarja 2014 ob 12.00.

Besedilo: Stanka Dešnik
Slika: Gregor Domanjko

Stanka
dr. Bernard Gorąak
predstavitve
osveľitev spomina
prisotni
Cpela Spanľel in Gaąper Troha
ogled gradu
ogled razstave
nagovor Srečka Ctajnbaherja
predstavitev na posvetuzapis posveta
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |