Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Kripta

vhod v kripto

V zaselku Kaniľa pri Gradu stoji neoklasicistična grobnica grofov Szechy, imenovana Kripta. V začetku so po vsej verjetnosti pokopavali grajske velikaąe na prostoru pred sedanjo cerkvijo. Po zadnji prenovi gradu leta 1751 pa so najbrľ sezidali lastno grobnico na omenjenem zaselku. Po 2. svetovni vojni je bila notranjost grobnice izropana.
 
Ključ od kripte hrani najbliľja soseda in Javni zavod Krajinski park Goričko.
Ogled je moľen po dogovoru.

kripta med bukvami in gabri
kripta
notranjost, krsta ni original
strop v kripti
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |