Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Cerkev Marije Sneľne

Cerkev Marije sneľne v Fikąincih je preprosta enoladijska cerkvica na vrhu grebena iz leta 1850. Ima poligonalno zaključen prezbiterij in zahodni zvonik s piramidasto streho. Fasado členijo le lizene na vogalih in polkroľna okna.
Cerkev stoji na vrhu grebena in predstavlja prostorsko dominanto naselja.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |