Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Teden slovenskih parkov

18.05.2017

Teden slovenskih parkov

Napovednik dogodkov v Naravnih parkih Slovenije

Narodni, regijski in krajinski parki povezani v skupnost, vabimo vedoželjne, radovedne in sprostitve iščoče v zavarovana območja narave v Sloveniji, kjer boste proste ure preživeli z javnimi uslužbenci, ki v javnem interesu opravljajo naloge in poslanstvo ohranjanja narave v Sloveniji in v Evropi. Za vas so pripravili 32 dogodkov v 12 zavarovanih območjih narave Slovenije v tednu od

 20.  28. maja 2017 in posebej na Evropski dan parkov, 24. maja 2016

Poišči svoj park in svoj dogodek in Pridi k nam, v naravo !
Program je v priponki spodaj.

Naravni parki Slovenije so povezani v 
Skupnost naravnih parkov 
Slovenije: https://www.naravniparkislovenije.si/slo

www.park-goricko.org   
www.tnp.si
www.ljubljanskobarje.si
www.notranjski-park.si
www.pivskajezera.si
www.parkstrunjan.si 
www.park-skocjanske-jame.si
http://www.kozjanski-park.si/
www.skocjanski-zatok.org
www.kpss.si
www.logarska-dolina.si
www.kp-kolpa.si

Kozjanski regijski park, Krajinski park Goričko, Triglavski narodni park in Regijski park Škocjanske jame, so člani Zveze evropskih parkov - EUROPARC Federation. 

Slogan evropskega dne parkov 2017 je : spreminjanje podnebja spreminja parke;  http://www.europarc.org/

urnik dogodkov
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |