Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

3. rajski festival v Krajinskem parku Goričko

21.05.2014

 

3. rajski festival v Krajinskem parku Goričko

Izjava za javnost

V tednu z mednarodnim Dnevom biotske raznovrstnosti (22.5.) in Evropskem dnevu parkov (24.5.) smo v Krajinskem parku Goričko pripravili dogodke, ki so v znamenju mladih in oblačilnega videza.

20. maj, torek

-     finalno tekmovanje na gradu pri Gradu Kviz o naravi in človeku na območju Trideľelnega parka Goričko-Raab-Őrség

V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, OE Murska Sobota smo pripravili tekmovanje v znanju za učence Osnovnih šol v Krajinskem parku Goričko (KPG) z namenom spodbuditi mlade prebivalce na Goričkem k raziskovanju in spoznavanju vrednot zavarovanega območja narave, krajine in kulturne dediščine. V kvizu, ki se je pričel v januarju, je sodelovalo 68  učencev ter 11 mentorjev iz OŠ Grad, OŠ Kuzma, OŠ Cankova, OŠ Puconci, OŠ Fokovci, DOŠ Prosenjakovci in OŠ Šalovci. Najboljše ekipe spletnega tekmovanja so se pomerile v finalnem tekmovanju 20. maja 2014, na gradu Grad. Več je objavljeno tukaj.


22. maj, četrtek
je mednarodni dan biotske raznovrstnosti

-         V sodelovanju z MIKK bo na gradu Grad ob 10.00 Junior festival video filmov. Letošnja tema je bila »GVANT«. Razpis je objavljen tukaj. Na naše povabilo so prispeli štirje filmi. Namen je bil ozavestiti način in kakovost oblačenja ter spomniti na to, da oblačenje vpliva na zdravje in okolje.

Na ogled bodo naslednji filmi:

Izven konkurence bodo svoj video film predstavili tudi dijaki SPTŠ Murska Sobota, Tehnik oblikovanje, modul grafični oblikovalec, pod naslovom BEAT 150. Mentor Joľe Denko.


22. maj, četrtek
je mednarodni dan biotske raznovrstnosti

-          10:00. Sočasno bo na gradu potekal zaključek raziskovalnega tabora študentov modnega oblikovanja na temo Oblačilni videz grofovskih rodbin Gornje Lendavskega gradu’ , v okviru zaključevanja projekta Rokodelska akademija 2, ki ga izvajamo v operaciji v programu teritorialnega sodelovanja, operacija se izvaja v okviru OP SI-HU 2007-2013.

Predavanju gostujoče profesorice iz Zagreba, dr. sc. Katarina Nina Simončič, bo sledila otvoritev stalno razstavljenih oblačil sestričen Eve in Marie Széchy. Oblačila so delo študentk UM, Fakultete za strojništvo, Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje, ki jih izdelali po historičnih podobah ljudi, ki so domnevno ľiveli na tem gradu oz. so bili v sorodstvu s takratnimi lastniki.

22. maj, četrtek je mednarodni dan biotske raznovrstnosti

-          21.00 Upkač, premiera filma o ľivljenju smrdokavre in velikega skovika na Goričkem. Film, ki je delo Gregorja Šubica je bil posnet v istoimenskem projektu v kinu pod zvezdami na grajskem dvorišču in pogovor z avtorji. Operacija se izvaja v okviru OP SI-HU 2007-2013

Več o dogodku je tukaj.

23. maj, petek – MODNI DOGODEK

Študentje modnega dizajna v Trzinu in v Mariboru so se odzvali našemu povabilu in se v okviru raziskovalnega tabora v triletnem projektu Rokodelska akademija 2 lotili poiskati odgovor na vprašanje: Kako se obleči, če delaš v gradu, v zavarovanem območju narave - Krajinskem parku, v evropsko varovanem območju natura 2000 ali v središču deľele rokodelcev, torej v javnem interesu ohranjanja narave in kulturne dediščine? Ali obleka škodi zdravju, ali po uporabi razpade?

Študenti Fakultete za strojništvo, Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje Univerze v Mariboru  in študenti 2. letnika Fakultete za dizajn, Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil iz Trzina so pod mentorstvom doc. Sonje Šterman izdelali modele oblačil za zaposlene v središčih ‘Rokodelske akademije’ Pomurja.

Ob 18.00 jih bodo na gradu predstavili v skici in v prototipu oblačil za zaposlene v štirih promocijsko informacijskih središčih Rokodelske akademija Pomurja: Grad Goričko, Pomurski muzej, Pomelaj in Center domače in umetnostne obrti Verľej. V oblačilih se bodo skozi klavirski salon sprehodile manekenke šole Tadeje Ternar, na klavirju jih bo spremljal Dejan Berden, medtem ko bo izdelke ocenila strokovna ľirija v sestavi Joľice Brodarič, Bianca Rvorc Morris in Alan Hranitelj.

Sledila bo otvoritev razstave plakatov in oblačil v palaciju ter razstava izdelkov, ki so na aktualno temo rokodelskih obrti nastali v tem študijskem letu, nakit, ki so ga oblikovali študenti 1. Letnika Fakultete za dizajn pod mentorstvom doc. Petre Bole.

Razstava bo na ogled do 28. maja 2014

V prihodnje se nam odpirajo vprašanja kot npr.: Ali bi lahko splet  ´pridelovali´ rastline za vlakna, jih spredli in stkali in z mladimi oblikovalci naredili obleke doma? Predivnice v kmetijskem kolobarju bi prispeval k raznovrstnosti in krajinski pestrosti ter tudi k prihodkom doma zaposlenih mojstrov in mojstric. Ali bi lahko tudi obleka bila samooskrbna?

24. maj, sobota – evropski dan parkov

Na lanskoletno pobudo Narodnega parka ŐRSÉG v skladu z dogovorom o sodelovanju 3 parkov ob 3meji  prirejamo s Turističnim društvom Pečarovci, občino Puconci in drugimi parkovnimi Občinami 2. IGRE TRIDERELNEGA PARKA GORIČKO-RAAB-ŐRSÉG, ki prikazujejo nekdanje običaje in so predvsem namenjene spoznavanju in druľenju ljudi v TRIparku in v čezmejnem območju Nature 2000.
Ob tej priliki bomo podelili tudi priznanja 38 vinarjem iz Slovenije, Avstrije in Madľarske, ki so oddali vzorce na 6. mednarodno ocenjevanje vin Trideľelnega parka Goričko-Raab-Őrség in sosednjih vinorodnih deľel. Ocenjevanje je organiziralo Društvo vinogradnikov Goričko in Javni zavod Krajinski park Goričko. Ocenjenih je bilo 121 vzorcev vin iz Slovenije, Avstrije in Madľarske.
-------------------------------------------------

Ob tej priliki je v prostoru gradu Kukavica na ogled razstava oblačil Odpadno je uporabno, ki so jih naredili učenci OŠ v Pomurju v sodelovanju s Saubermacher-Komunala, M. Sobota iz rabljenih oblačil in tekstila. Več je tukaj.

Vabimo vas, da s svojo prisotnostjo podprete naša prizadevanja pri ohranjanju narave, kulturne krajine in dediščine na poti k trajnostnemu in prostorsko vzdrľnemu razvoju.

izjava za javnost
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |