Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Vaąki zvonik

Vaąki zvonik v Domanjąevcih je izdelan v preprosti leseni konstrukciji iz tesanih brun. Prekriva ga majhna dvokapna pločevinasta streąica. Zvonik je v osnovi iz 19. stoletja.

Stoji pri hiąi Domanjąevci 27, v srediąču vasi.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |