Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Grad

Matevľ Kostajnąek;ARHIV Sluľbe Vlade RS za lokalno

... Iz preteklosti
Grad se nahaja v istoimenskem naselju in stoji na strmem griču iz bazaltnega tufa, v severozahodnem delu Goričkega. Ozemlje okrog današnjega gradu je v madžarsko državo vključil kralj Bela III. in ga leta 1183 podaril v upravljanje cistercijanskemu samostanu v Monoštru. Posestvo, imenovano Lyndwa, se v pisnih virih omenja že leta 1208, zapisi o obstoju grajskega poslopja so iz leta 1275, arheološka izkopavanja pa dokazujejo njegov obstoj že v 11. stoletju. Po pripovedovanju naj bi grad začeli graditi vitezi templjarji. Današnji obseg je grad dobil v 16. in 17. stoletju, v 18. in 19.stol. pa je bil dozidan in prenovljen. V enem izmed stolpov gradu, zgrajenih v sredini 16. stol., je bil grajski kapeli leta 1751 dozidan zvonik po načrtih arhitekta Josefa Hueber (obnovljen v letu 2001), kar je bilo hkrati tudi sklepno dejanje barokizacije grajskega poslopja.

Grad je imel skozi stoletja več lastnikov. Potem, ko je kralj Andrej II. posestvo podaril grofu Nikolaju Amadejcu iz Železnega, je po letu 1275 posest prešla v last rodbine Amade. Med 1365 in 1685 je tukaj gospodovala rodbina Szechy, ki je v 16. stoletju razširjala protestantizem, po letu 1685 pa jo je nasledila rodbina Batthyany, nato rodbine Nadasdy, Szecheny in Szapary. Med vojnama je bil lastnik gradu Geza Hartner, industrijalec iz Murske Sobote. V letu 1945 je v gradu bivala ruska Rdeča armada, po koncu Druge svetovne vojne pa je bil grad v Jugoslaviji podržavljen. Prostori so služili nekaterim uradom, vanj pa so se naselile tudi nekatere družine.
Med leti 1960 in 1990 je grad bil prepuščen propadanju.
 
 ...v prihodnost
Od leta 1995 se grad obnavlja. Ideja združitve obmejnih regij v območje varovane narave in v park treh dežel Goričko-Raab-Őrség, je za obnovo gradu prispevala tudi k iskanju državnih in evropskih finančnih sredstev. Od leta 2003 sta v obnovljenih prostorih dobila svoj sedež Javni zavod Krajinski park Goričko in informacijsko Središče za obiskovalce gradu ter parka Goričko-Raab-Őrség. V pritličju so urejeni prostori z delavnicami rokodelskih obrti in dejavnosti.

V letu 2006 je bila zaključena zadnja faza statične obnove, arheološka izkopavanja pa so odkrila še eno tančico iz preteklosti.

Vizija razvoja dejavnosti v gradu je ponuditi obiskovalcem poleg doživetja njegove veličastne preteklosti tudi kraj sprostitve in občutja najvišjih vrednot bivanja človeka, to je:
- spoznati delovanje narave in njenih energij,
- seznaniti se z bivanjem ob meji in doživeti kulturno snovanje na stičišču 3 narodov,
- seznaniti se z umetnostjo in kulturo,
- začutiti zdravje skozi gibanje telesa.
 
Vključujemo se v Zvezo evropskih parkov (Europarc federation) in iniciativo evropske Zelene vezi, katere cilj je povezati se z ljudmi, ki cenijo naravo in kulturno krajino ter sobivanje z rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki so se znašle na robu svojega preživetja in ki jih v Evropi želimo ohraniti v evropskem omrežju Nature 2000


... ponujamo

Delavnice domačih obrti

V gradu so na ogled delavnice domačih obrti (kolarstvo, kovaštvo, lončarstvo, tkalstvo, zeliščarstvo, žganjekuha), ki pripovedujejo o tradicionalni rabi naravnih virov in njihovi obdelavi z ročnimi spretnostmi mojstrov.

Viteška dvorana

V največjem pritličnem prostoru so na ogled občasne razstave, projekcija filma o Krajinskem parku Goričko in prireditve ob posebnih priložnostih.

Grajska galerija
Najlepši in največji obnovljeni prostor v nadstropju palacija smo namenili sprejemom in ogledom občasnih umetniških in naravoslovnih razstav ter kulturnim dogodkom. 

Koncertni salon in poročna dvorana
Največji obnovljeni prostor v nadstropju severovzhodnega trakta smo namenili koncertom, sprejemom, strokovnim konferencam in sklepanju civilnih porok. 

Severovzhodni grajski stolp
Arhitektura stolpa po navpičnici razkriva umetelnost gradnje od kleti do nadstropja.

Grajska okrogla klet
Klet je v tlorisu ovalno-okrogla z zanimivim banjastim stropom in je šest metrov pod zemljo. V kleti hranimo vrhunska vina malih goričkih vinogradnikov, ki imajo registrirano dejavnost in so bila pridelana in negovana v goričkih vinogradih in kleteh. V njej na željo obiskovalcev z vini postrežemo ali medse povabimo vinogradnika, ki pojasni goričko vinogradništvo in pripravi pokušino. 

Središče za obiskovalce
Nad kletjo je v pritličju obokan okroglo-ovalni prostor brez oken. V njem je središče za obiskovalce in grajska trgovinica z izdelki goričkih rokodelcev in kmetij. Na voljo je literatura, vodniki po Krajinskem parku Goričko ter promocijsko in informativno gradivo ponudnikov z Goričkega, drugih naravnih parkov Slovenije in iz Pomurja.

Okrogli salon
V mezaninu je nad središčem za obiskovalce okrogli prostor z ravnim lesenim stropom. V njem se odvijajo kolegiji zaposlenih v Javnem zavodu Krajinski park Goričko ter posveti in srečanja domačih in tujih strokovnjakov.
V okroglem salonu so razstavljeni portreti vrst iz rastlinskega in živalskega sveta na Goričkem, ki so na seznamu kvalifikacijskih vrst območja Natura 2000 Goričko po evropski direktivi o varstvu habitatov in ptic. Ogled je možen samo z grajsko vodnico/kom.

Kvadratni salon z okroglo lučjo
Nahaja se v nadstropju nad okroglim salonom in je v rabi ob dogodkih v koncertnem salonu. Občasno se v njem dogajajo tudi različne delavnice.

Črna kuhinja in pokuševalnica
Po predhodnem naročilu vam v črni kuhinji in pokuševalnici postrežemo z domačimi jedmi goričkih turističnih kmetij in ostalih ponudnikov.


... prenočišče v grajskih sobanah
V nadstropju severovzhodnega trakta gradu so urejene štiri spalnice s skupaj desetimi posteljami in kopalnicami. Vsaka zase je drugačna, vsem je skupno sproščeno doživetje grajskega miru sredi Goričkega in grajskega parka z malo elektromagnetnega smoga. V sobanah ni televizorjev in drugih električnih naprav, dostop do interneta je možen na arkadnem hodniku, kjer je prosto dostopen wi-fi.
 
... sprostitev in doživetje
Grajsko poslopje, park in dvorišče Grad je največji baročni grad na Slovenskem, saj naj bi imel po legendi 365 sob. Z gradom je povezanih tudi nekaj drugih legend, najbolj znana pa je legenda o zmaju Kaču z zlato krono. Grajsko poslopje obdaja osem hektarjev velik park, ki je bil zasnovan v krajinskem ali ti. angleškem slogu. Velika drevesa tulipanovcev, platan, gledičevk, rdečih bukev, gabrov in hrastov navdajajo z veličastnostjo in več stoletno dolgoživostjo. Na grajskem dvorišču vrejo energije iz globine Zemlje, ki jih večina ljudi čuti kot toploto ali mravljince.  


O zgodovini gosposke v Gornji Lendavi v Ptujskem arhivu tukaj in na Wikipediji.
V madžarščini na Wikipedii glej tukaj.
 
http://www.burger.si/Grad/360_GradDvorisce2.htmOglejte si Castle Grad / Schloss Grad / Grad / grad Grad na večjem zemljevidu.


Goričko in Gornjo Lendavo-Grad sta vidna na starih zemljevidi, ki so shranjeni v arhivu Madžarske. Povezava je tukaj.

Grad pri Gradu
T.Jeseničnik: grajsko dvoriąče
naselje Grad
grad pri Gradu iz ptičje perspektive
T.Jeseničnik: Kovaątvo
T.Jeseničnik: Lončarstvo
T.Jeseničnik: Zeliąčarstvo
T.Jeseničnik: Tkalstvo
T.Jeseničnik: Rganjekuha
T.Jeseničnik: Viteąka dvorana
T.Jeseničnik: Črna kuhinja
T.Jeseničnik: Črna kuhinja
T.Jeseničnik: Okrogla klet
T.Jeseničnik: grb Szecheny
T.Jeseničnik: gotski portal
T.Jeseničnik: simbol templarjev?
T.Jeseničnik: arkadni hodnik
Zgibanka grad pri Gradu
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |