Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2015-2021 (NUV II)

08.10.2015

Osnutek Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021 se bo še dopolnjeval; npr. na podlagi usklajevanja v okviru mednarodnih porečij (ki bo prav tako potekalo v času posvetovanja z javnostjo) kot tudi na podlagi predlogov in pripomb, prejetih v obdobju posvetovanja z javnostjo. V primeru večjih dopolnitev bomo javno objavili posodobljen osnutek Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021 v obdobju trajanja posvetovanja z javnostjo. Posvetovanje z javnostjo bo trajalo 6 mesecev (od 15.5.2015 – 16.11.2015).

 

 

Pripombe na osnutek je moľno podati do 16.11. 2015.
Več je objavljeno tukaj.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |