Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Srečanje Trideľelnega parka Goričko-Raab-Őrség

uvodni pozdrav

03.12.2013

Krajinski park Goričko je del večjega, trideľelnega parka Goričko-Raab-Őrség, ki se na severu razteza do reke Rabe, na zahodu do deľelne meje z avstrijsko Štajersko in na vzhodu seľe še v porečje Zale in Krke na Madľarskem. 
Trideľelno in torej trijezično sodelovanje se med zaposlenimi v parku krepi na treh področjih: 1. varstvu narave, 2. sodelovanju med šolami in 3. trajnostnem razvoju s sonaravnimi oblikami turistične aktivnosti. Leto 2013 smo začeli s srečanjem na gradu Grad 14. januarja in ga sklenili včeraj na srečanju, 2.12. v Joštovem mlinu v Windisch-Minihofu.
Srečali smo se v oľji delovni skupini, pregledali opravljene naloge in si za leto 2014 zadali nove.
Naša vizija je nedvomno v tem, da skupaj zmoremo več, da je naša prednost v večvrstnosti in da je naš uspeh moľno doseči samo z dobrimi idejami in trdim delom.
Naše prihodnje srečanje bo 29. 1.2014 v Hotelu Lipa v Monoštru.

Krajinski park Goričko je del večjega, Trideľelnega parka Goričko-Raab-Őrség, ki se na severu razteza do reke Rabe, na zahodu do deľelne meje z avstrijsko Štajersko in na vzhodu seľe še v porečje Zale in Krke na Madľarskem. 

Trideľelno in torej trijezično sodelovanje se med zaposlenimi v parku krepi na treh področjih: 1. varstvu narave, 2. sodelovanju med šolami in 3. trajnostnem razvoju s sonaravnimi oblikami turistične aktivnosti. Leto 2013 smo začeli s srečanjem na gradu Grad 14. januarja in ga sklenili včeraj na srečanju, 2.12. v Joštovem mlinu v Windisch-Minihofu.

Srečali smo se v oľji delovni skupini, pregledali opravljene naloge in si za leto 2014 zadali nove.

Naša vizija je nedvomno v tem, da skupaj zmoremo več, da je naša prednost v večvrstnosti in da je naš uspeh moľno doseči samo z dobrimi idejami in trdim delom.

Naše prihodnje srečanje bo 29. 1.2014 v Hotelu Lipa v Monoštru.

Besedilo in slika: Stanka Dešnik

v mlinu
pogled od zgoraj
foto: Karl Kahr
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |