Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Gornji Petrovci

 
Naslov

Gornji Petrovci 31 D 9203 Gornji Petrovci

Telefon ++386 (0) 2 556 90 00
Fax ++386 (0) 2 556 90 01
E-pošta obcinagp@gornji-petrovci.si
Spletna stran http://www.gornji-petrovci.si/
Prebivalcev 2217
Velikost 66,84 km2
Župan Franc Clihthuber
 

Občina Gornji Petrovci – 14 vasi je v grbu prikaznih kot modre hišice z rdečimi strehami – še vedno ľivi predvsem od kmetijstva. Prevladuje ľivinoreja, zlasti pridelava mleka, v zadnjem času postajata vse bolj pomembna tudi sadjarstvo in vinogradništvo, medtem ko industrije skoraj ni več.

Kljub majhnosti ponuja občina kar nekaj pomembnih zgodovinskih in umetnostnih spomenikov ter zanimivih turističnih točk: Gotski cerkvi sv. Trojice ali Nedela v Gornjih Petrovcih in sv. Ane v Boreči, pa evangeličanski cerkvi v Kriľevcih in Gornjih Petrovcih. Ob Mali Krki, pod samo drľavno mejo z Madľarsko, stoji v ozki dolini stari Lenarčičev mlin.

Vas Renavlje pa je postala znana po slovitem pristanku stratosferskega balona, s katerim sta 18. avgusta 1934 priletela znana belgijska znanstvenika Max Cosyns in Nere van Elst. V spomin na ta dogodek je občina na tem mestu postavila spominsko obeleľje, delo akademskega kiparja Mirka Bratuše, in si 18. avgust izbrala tudi za svoj občinski praznik. Na poti proti Moravskim Toplicam imajo še eno znamenitost, 700 let star orjaški kostanj na Tetajnem bregu v Kriľevcih. Njegov premer je 3 metre, visok pa je 20 metrov. Pindľa, nekdaj zelo priljubljeno gostišče in razgledna točka v Gornjih Petrovcih, pa še čaka, da spet postane pomembno turistično središče v tem delu Goričkega.

Za razvoj turizma in ohranjanje kulturne dediščine ter tradicionalnih ljudskih običajev in šeg skrbi več turističnih, kulturnih in folklornih društev, za zdravo in razgibano ľivljenje pa kar deset športnih. Edini Motoklub na Goričkem, Gronska strejla, zdruľuje ljubitelje motorjev iz vsega Pomurja.
Osnovna šola Gornji Petrovci svoje delo in zgodovino šolstva prikazuje na spletni strani:
www.os-gpetrovci.si

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |