Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Neoromanska cerkev sv. Jurija

Neoromanska cerkev sv. Jurija pri Svetem Juriju

Velika troladijska neoromanska cerkev sv. Jurija pri Svetem Juriju je iz leta 1925 in je nastala po načrtih arhitekta Hansa Pascherja iz Gradca.
V jedru je ohranjen zvonik ter gotski prezbiterij s pomembnimi gotskimi kamnoseąkimi detajli.
Stoji v naselju, na rahli vzpetini in je pomembna dominanta v vasi.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |