Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

November - enajsti mesec v letu biotske raznovrstnoti 2011

03.11.2010


V mesecu novembru v JZ KP Goričko na temo biotske raznovrstnosti v letu 2010 pripravljamo zadnje večerno predavanje na temo vpliva svetlobnega onesnaľevanja, ki slabo vpliva na ľivljenje ponoči aktivnih ľivali in tudi na zdravje ljudi.


Več o tem najdete na povezavi:


12. November. Vgasnimo posvejte v občini Gornji Petrovci


Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |