Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kuzma

grb občine Kuzma
 
Naslov

Občina Kuzma
Kuzma 24
9263 Kuzma

Telefon ++ 386 (02) 555 80 16
Fax ++ 386 (02) 555 80 18
E-pošta info@obcina-kuzma.si
Spletna stran http://www.obcina-kuzma.si/
Prebivalcev 1683
Velikost 22,85 km2
Župan Joľef Ckalič
 

Občina Kuzma leľi ob tromeji Slovenije, Avstrije in Madľarske. Prav zato gostom najprej pokaľejo piramidasti tromejni kamen iz leta 1924 pri Trdkovi. Vsaka stran piramide nosi grb ene od mejnih drľav, obrnjen v smeri te drľave, ter letnico določitve drľavne meje (10. 9. 1919 in 4. 6. 1920). Tromejnik je 31. maja 1924 na sedanjo mesto postavila mednarodna razmejitvena komisija. S Trianonsko mirovno pogodbo 4. junija 1920 je bilo Prekmurje dokončno vključeno v jugoslovansko drľavo. Do tromeje vodi turistična pot v obmejnem delu občine Kuzma in kroľna naravoslovna učna pot s številnimi znamenitostmi, dostop pa je označen tudi iz drugih dveh drľav. V Kuzmi imajo spominski park v spomin pripadnikom teritorialne obrambe in policije, ki so leta 1991 sodelovali v bojih za osamosvojitev Republike Slovenije in ubranili mednarodni mejni prehod Kuzma ter zavzeli straľnico v Kuzmi. Od sakralnih objektov so pomembni predvsem cerkev sv. Kozme in Damjana v Kuzmi, posvečena zdravniškima zavetnikoma in poslikana s freskami, Evangeličanska cerkev na Gornjih Slavečih, številne kapelice ter domačija Cecilije Beľan na Gornjih Slavečih z dimno kuhinjo in pokrita s slamo. Na Gornjih Slavečih so naravni izviri slatine. Evangeličanska ľupnijska cerkev v tem kraju je bila zgrajena leta 1928. Številni mešani gozdovi v občini so privlačni predvsem za gobarje.

spominski park v Kuzmi - osamosvojitev 1991
spomenik
Tromejnik.JPG
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |