Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Strokovno srečanje ob 20. letnici delovanja potujoče knjiľnice Murska Sobota

23.04.2015

Pokrajinska in študijska knjiľnica Murska Sobota vas ob dnevu potujočih knjiľnic vljudno vabi
na strokovno srečanje ob 20. obletnici delovanja potujoče knjiľnice Murska Sobota, ki bo v petek, 8. maja 2015, ob 10.30 uri na Osnovni šoli Grad.

Program strokovnega srečanja:

10:30 – 10:35   Glasbena točka – učenci OŠ Grad
10:35 – 11:05   Nagovori:
                         Cvetka Ficko, ľupanja Občine Grad
                         Maja Klement, učenka OŠ Grad
                         Jasna Horvat, direktorica PiŠK Murska Sobota
                         mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo
                         Gorazd Rmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu
                         Sabina Fras Popovič, predsednica ZBDS
11:05 – 11:15   Zmešnjava v deľeli pravljic – dramatizacija učencev OŠ Grad
11:20 – 12:20   Strokovni del:
                         Joľe Vugrinec: 20 let potujoče knjiľnice
                         Tjaša Mrgole Jukič: Potujoče knjiľnice Slovenije
                         Francek Mukič: Bibliobus v Porabju
                         Vesna Radovanovič: Jeričini čüdeľi – pravljica v prekmurščini iz zbirke Mislice Ferija Lainščka
12:30 – 13:00   Kosilo
13:00 – 14:30   Ogled gradu s strokovnim predavanjem
14:30 – 15:00   Sestanek IO sekcije potujočih knjiľnic
Razstava ob 20-letnici delovanja potujoče knjiľnice bo na ogled v avli OŠ Grad.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |