Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Rotunda sv. Nikolaja

Rotunda sv. Nikolaja - Selo

Rotunda sv. Nikolaja stoji v severnem delu vasi Selo in je izjemen spomenik okrogle romanske arhitekture ter gotskega slikarstva. Nastala je v sredini 13. stoletja. Sezidana je iz opeke, zunanjščino pa imenitno razčljenjujejo talni zidec, ritmično razporejene lizene, slikovit podstrešni venec ter stožčasta skodlasta streha. Umetnostnozgodovinsko njen pomen dvigajo še kakovostne slikarije na temo pasijona, nastale v začetku 15. stoletja izpod roke slikarja, ki je izhajal iz t. i. »gornještajerske vojvodske delavnice«.  Ob rotundi stoji lesen zvonik.
 
Rotunda je redno oskrbovana, vodniki so v leseni brunarici na parkirišču, sicer je moľno ključ dobiti tudi v hiši preko ceste.
 
OBRATOVALNI ČAS POSLOVALNICE TIC-a M.TOPLICE V SELU v 2018
Obratovalni čas poslovalnice je od aprila do septembra od 10.00 do 18.00, v oktobru od 10.00 do 16.00. Ob ponedeljkih zaprto. Ob nedeljah je ogled rotunde zagotovljen s strani ľupnije Kančevci.

CENIK ZA VODENI OGLED ROMANSKE ROTUNDE V SELU
ZA POSAMEZNIKE:
-
odrasli 2,00 EUR
- otroci od 7 let do 15. leta 1,00 EUR
- otroci do 7 leta brezplačno

ZA ORGANIZIRANE SKUPINE (min. 15 oseb):
- 1,50 EUR/osebo

Dodatek za vodeni ogled skupin izven delovnega časa 15,00 EUR. 
V cene je vključen 9,5 % DDV.


Najavo večjih skupin nam sporočajte v TIC M. Toplice, na tel.: 02 538 15 20,
ali na e-naslov: info@moravske-toplice.com


Informacije o obratovalnem času in ogledih najdete tudi tukaj

Informacije: TIC Moravske Toplice 
Kranjčeva 3 
9226  Moravske Toplice 
Telefon : ++386 2 538 15 20 
Faks : ++386 2 538 15 22 
E-pošta : info@moravske-toplice.com
Spletna stran : www.moravske-toplice.com

obnovljen zvonik
rotunda po obnovi 2008
obnovljena 2008
cenik 2018Odpiralni čas 2018
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |