Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Mali grad – pristava

Upravna nadstropna stavba iz 18. stoletja ima 18 okenskih osi na glavni fasadi in dva portala. Je deloma podkletena. Na fasadi ni oblikovnih poudarkov.

Grad 192, 193. Stavba stoji v neposredni bliľini gradu, pred vstopom v grajski park.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |