Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Zaključek Kviza o naravi in človeku v Trideľelnem parku Goričko-Raab-Őrség

20.05.2014

Prvi Kviz o naravi in človeku
na območju
Trideľelnega parka Goričko-Raab-Őrség

V letu 2013 smo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko (JZ KPG) skupaj z Naravnim parkom Raab in Narodnim parkom Őrség začeli z novo skupno aktivnostjo, s Kvizom o naravi in človeku na območju Trideľelnega parka Goričko – Raab – Őrség. Kviz je namenjen osnovnošolcem v vseh treh parkih, ki se zdruľujejo ob drľavnih mejah v skupno celoto.

Sosednji park NP Őrség ľe 10 let razpisuje Kviz o naravi in človeku. Skupna aktivnost treh obmejnih parkov je nadgradnja tega kviza v mednarodno tekmovanje v poznavanju območja Trideľelnega parka.  Letos so učenci v posameznih parkih tekmovali v znanju o parku v katerem ľivijo. V naslednjih letih ľelimo Kviz o naravi in človeku izpeljati tako, da se bodo najboljši poznavalci posameznih parkov pomerili v znanju o Naravi in človeku v Trideľelnem parku na skupnem finalu.

V šolskem letu 2013/14 smo v JZ KPG Kviz o naravi in človeku oblikovali v dveh delih. Idejo in njeno izvedbo je podprl tudi Zavod RS za šolstvo OE Murska Sobota (ZRSŠ, OE MS). S pomočjo ZRSŠ, OE MS smo uspeli tekmovanje v zanju pripraviti in ga predstaviti ravnateljicam in ravnateljem OŠ na območju KPG. Verjamemo, da lahko s spodbujanjem raziskovanja območja KPG in spoznavanju raznolikosti, prispevamo k  prepoznavanju vrednot tega zavarovanega območja narave, krajine in kulturne dediščine.

V zimskih mesecih so učenci odgovarjali na 3 sklope vprašanj, ki smo jih objavljali na spletni strani KPG. Skupno je v šolskem letu 2013/14 sodelovalo 68  učencev ter 11 mentorjev iz OŠ Grad, OŠ Kuzma, OŠ Cankova, OŠ Puconci, OŠ Fokovci, DOŠ Prosenjakovci in OŠ Šalovci. Najboljše ekipe spletnega tekmovanja so se uvrstile v finale, ki bo potekal 20. maja 2014 na gradu Grad.

V finalnem delu smo tekmovalcem pripravili 6 izzivov. Tekmovalci bodo morali pokazati znanje, spretnosti in iznajdljivost. Finale Kviza o naravi in človeku bomo izvedli ob pomoči Zavoda RS za  šolstvo, OE MS, Pomurskega muzeja, OŠ Puconci in OŠ Šalovci.

V finalni del tekmovanja se je uvrstilo šest ekip iz OŠ Puconci (2), OŠ Fokovci (1) in OŠ Cankova (3).

Ekipi z največ zbranimi točkami bomo nagradili s 5-dnevnim popotovanjem po Trideľelnem parku v druľbi sovrstnikov iz Avstrije, NP Raab in iz Madľarske NP Őrség. Bogato naravno in kulturno dediščino treh deľel bo 8 učencev ( v spremljavi 2 mentorjev) iz Goričkega v druľbi 14 učencev in mentorjev  spoznavalo v mesecu juliju 2014.

Vse finaliste bomo nagradili s prostim vstopom v grad Grad in s knjiľnimi nagradami ter zemljevidom Trideľelnega parka. Nagrade so prispevala tudi lokalna podjetja in Notranjski regijski park.

obvestilo za javnost
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |