Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Naravne znamenitosti

Naravne znamenitosti

Kobilje - brek

Brek 18. 2. 2011 (K.Malačič)

V Kobilju ob cerkvi Sv. Martina raste brek (Sorbus torminalis) z največjim prsnim obsegom v Sloveniji. Leta 2008 je bil izmerjen obseg debla 277 cm in višina 14 metrov.  Brek varujemo kot Naravno vrednoto državnega pomena, EŠ 132, saj gre za drevo izjemnih dimenzij te vrste (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, objavljen v UL RS 111/2004, povezava).

Breku zahodno od cerkve je neurje v letu 2010 odtrgalo vrh, tako nosi deblo samo eno vejo obrnjeno proti jugu. Zaradi možnosti odloma še te veje, so delavci Javnega Zavoda Krajinski park Goričko in Občine Kobilje, v petek 18. februarja 2011, po navodilih Sama Jenčiča iz Zavoda RS za varstvo narave, vejo drevesu podprli, v upanju, da bo vztrajalo pri življenju še nekaj časa. 

Besedilo: S.Dešnik
Slika: K.Malačič 

votlo deblo
podpora
delo v kroąnji
in pod njo
podprto drevo
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |