Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Nedelski breg

Nedelski breg

Nedelski breg je ľe od nekdaj znan po vinogradniątvu, v letih 1808–1812 so na bregu nastale prve prekmurske vinogorske odločbe, ki urejajo odnose med vinogradniki. Od tod je mogoče videti tudi Blatno jezero.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |