Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

"Posvoji kozo na Goričkem" na sejmu Naturo

12.04.2015

"Posvoji kozo in pomagaj preprečevati zaraščanje za intenzivno kmetovanje neprimernih površin v Krajinskem parku Goričko ter si zagotovi zdrava mlečna ľivila iz prve kmečke sirarne na Goričkem, Gorički raj v Ratkovcih", tako bi lahko na kratko opisali akcijo, ki jo je pričela sirarna Gorički raj s trgovsko verigo Tuš in prvo posvojiteljco koze - Pomurskim sejmom Agra. Dogajalo se je v petek 10. aprila 2015 v Ratkovcih v druľbi s časnikom Finance.

Razpravo na temo kmetovanja in oľivljanja ľivinoreje na travnikih in pašnikih na Goričkem bomo nadaljevali v petek, 17. april 2015 na sejmu Naturo na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni.

Vabimo vas ob

12.30 – 13.00 / dvorana 1

Strokovni posvet: Ali lahko na sonaraven način poskrbimo proti zaraščanju Krajinskega parka Goričko?

Projekt Posvoji kozo

Časnik Finance d.o.o., Engrotuš d.o.o. in Gorički raj d.o.o.

Program posveta

 

 

informacija za javnost
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |