Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Potujoče razstave 2008/09

17.06.2009

Potujoče razstave 2008/09

»Goričko ľivi z naravo« in »Dvoľivke in netopirji na Goričkem«

Po pozitivnem odzivu in interesu osnovnih šol v šolskih letih 2006/07 in 2007/08 na območju Krajinskega parka Goričko in v šolah na njegovem obrobju,  imeti razstavo »Riveti z Naturo 2000 na Goričkem in »Dvoľivke in netopirji Goričkega« na ogled v prostorih šole, smo tudi v tem šolskem letu 2008/09 šolam v Pomurju in v vzhodni Štajerski ponudili moľnost, da so lahko bile gostiteljice obeh potujočih razstav.

Tako je razstavo »Goričko ľivi z naravo« gostilo skozi celo šol. leto 7 šol in sicer  naslednje: Osnovna šola Apače, dislocirana enota Univerze v Mariboru, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, študijski program Management v agroľivilstvu in razvoj podeľelja, Rakičan, Osnovna šolo Radenci, Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici, Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, Osnovna šola Verľej in Srednja ekonomska šola Murska Sobota.

Slušatelji posameznih šol so imeli tudi moľnost prisostvovanja strokovni predstavitvi naravovarstvenih vsebin.

Razstava »Dvoľivke in netopirji Goričkega« je obiskala v tem šolskem letu 9 osnovnih šol, in sicer Osnovno šolo Tišina, Osnovno šolo I. Murska Sobota, Osnovno šolo II. Murska Sobota, Osnovno šolo III Murska Sobota, Osnovno šolo Bakovci, Osnovno šolo Turnišče, Osnovno šolo Odranci, Osnovno šolo Črenšovci in Dvojezično osnovno šolo I Lendava.

Razstavi bosta med počitnicami počivali na gradu Grad, bosta pa glede na nadaljnji interes šol zagotovo še naprej popestrili pouk naravoslovja na mnogih šolah na obeh bregovih reke Mure tudi v novem šolskem letu 2009/10.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |