Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Pozor, µabe na cesti

plavček (Rana arvalis), S.De±nik, 2001

28.02.2015

Pomladna akcija.


Ljubitelji narave in varuhi prostoµivečih µivali, ki ne podpirate pobijanje dvoµivk (µabe, krastače, pupki) pod kolesi avtomobilov - pridruµite se akciji prenašanja dvoµivk čez cesto na črnih točkah na Goričkem in povsod!


Prostovoljce za prenašanje dvoµivk čez cesto rabimo v Krajinskem parku Goričko.
Svojo udeleµbo sporočite sodelavcu:
Kristjan Malačič v Javnem zavodu Krajinski park Goričko na 041 670 956 ali na 
kristjan.malacic@goricko.info ali nadzornik@goricko.info


Seveda so črne točke tudi drugje na odsekih cest, kjer dvoµivke prehajajo cesto in njihovo reševanje je zaµeleno povsod tam, kjer so v nevarnosti.


Vsem tistim, ki se jim to početje zdi nevredno in morda celo "gnusno" prijeti dvoµivke, dajemo v branje misel Paulo Coelho :


"So stvari, ki se v našem µivljenju znajdejo zato, da bi nas preusmerile na pravo pot, ki vodi našo zgodbo, spet druge se pojavijo, da bi lahko ob njih uporabili vse pridobljeno znanje. Nekatere stvari pa so tu zato, da bi nas nečesa naučile." (Peta Gora)


Verjemite, da so te stvari lahko tudi bitja, ki vam bodo hvaleµna, ker ste jim rešili µivljenje in ob tem dejanju boste preusmerili tudi svojo µivljenjsko pot s predrugačenim ravnanjem do lastnega bivanja. Sprejmite izziv in zberite pogum za navidezno drobna dejanja.


Javni zavod Krajinski park Goričko


 


____________________________________________________________________________________________

Rabja svatba je tik pred vrati

Čeprav so nočne temperature še nizke, pa lahko ob ugodnih pogojih pričakujemo, da se bo spomladanska selitev dvoµivk iz prezimovališč proti mrestiščem (jezera, mlake, potoki) vsak čas začela.  Na območju Goričkega je sicer veliko tako imenovanih črnih točk (območij, kjer se poti dvoµivk kriµajo s prometnicami), a nikjer problematika povoza dvoµivk ni tako pereča, kot ob Ledavskem jezeru v občini Rogašovci in občini Cankova.

V preteklosti je bilo na cestah ob Ledavskem jezeru zabeleµenih več tisoč (vsaj 6000) povoµenih dvoµivk v času spomladanske selitve proti jezeru, zato so  µe lata 2003 na najbolj črnem odseku ceste R2-440 Cankova-Kuzma v vasi Krašči in Ropoča vgradili podhode za dvoµivke. Ral pa podhodi brez varovalnih ograj ne opravijo svoje funkcije v celoti. Tako je treba vsako pomlad, preden se začne spomladanska selitev, postaviti varovalne ograje, ki dvoµivkam onemogočijo dostop na cestišče, to pa pomeni, da je potrebno dvoµivke ročno (v vedrih) prenašati čez cesto. 
Največ dogajanja ob mreµah je v večernih urah, pestro pa je tudi zjutraj. Z naskokom največ je navadnih krastač, sledijo rjave µabe (sekulje in rosnice), precej je tudi zelenih µab in navadnih pupkov, ostale vrste (zelena rega, zelena krastača, česnovka in veliki pupek) pa ob mreµah zabeleµimo le občasno.
Kljub temu, da µe 10 let postavljamo varovalne ograje in ročno prenašamo dvoµivke čez cesto, pa še vedno beleµimo precejšen povoz dvoµivk, saj jih tudi ob Ledavskem jezeru vsako leto, kljub varovalnim ograjam,  nekaj sto konča po kolesi avtomobilov in tovornjakov, zato se s prošnjo za pomoč obračamo na vse, ki bi dvoµivkam µeleli pomagati varno prečkati cesto. Na vse voznike pa apeliramo, da naj v toplih in vlaµnih pomladanskih nočeh vsaj ob vodnih telesih zmanjšajo hitrost in na ta način pripomorejo k zmanjšanju števila povoµenih dvoµivk.
Marsikdo se sprašuje, čemu varovati dvoµivke, saj imamo ljudje toliko problemov, ki jih je potrebno čim prej rešiti. Odgovor na to je zelo preprost. Vsaka, pa naj bo to µivalska ali rastlinska vrsta, je izredno pomemben člen v naravnem ravnovesju. Z izginjanjem posameznih vrst se to ravnovesje vse bolj ruši, kar pa tudi na nas ljudi vpliva zelo negativno. To pomeni, da z varstvom dvoµivk skrbimo tudi za nas same. Nenazadnje pa so te µivalce zelo koristne v kmetijstvu, sadjarstvu in vrtnarstvu, saj pojejo ogromne količine µuµelk njihovih ličink in ostalih  nevretenčarjev, ki jih imamo ljudje za škodljivce.

Besedilo: Kristjan Malačič

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |