Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Rokodelske delavnice v središču za obiskovalce Krajinskega parka Goričko in gradu pri Gradu

Grajske prostore je po vzoru starih delavnic uredil Pokrajinski muzej Murska Sobota. Predstavljeni so lončarstvo, žganjekuha, tkalstvo, kolarstvo, kovaštvo in zeliščarstvo.

kolarstvo
kovaątvo
kovaątvo
kolo
lončarstvo
lončarstvo
lončarstvo
tkalstvo
zeliąčarstvo
zeliąčarstvo
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |