Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Zadruga Ritek - spletna trgovina

03.01.2013

Kmetijsko turistična zadruga Ritek

Kmetijsko turistična zadruga Ritek je pravična kmetijsko turistična zadruga, ki je bila ustanovljena 2. marca 2010 v Čepincih na Goričkem. Z izvajanjem dejavnosti pravičnega zadruľništva si prizadeva prispevati k razvoju podeľelja, pridelovanju in ponudbi zdrave in neoporečne hrane in k oľivitvi goričke pokrajine ter s tem udejanjati eno od razvojnih priloľnosti za Pomurje.

Vizija razvoja je usmerjena k celostnemu trajnostnemu razvoju podeľelja, ki zagotavlja ohranjanje poseljenosti ter bogate naravne in kulturne dediščine, obenem pa podeľelskemu prebivalstvu omogoča višjo kakovost ľivljenja.

 

Nakupi so moľni s spletnim naročilom in plačilom po povzetju, v skladu s splošni pogoji poslovanja.

 

KONTAKT:
GSM: 051 361 920
GSM: 051 362 096
E-mail: zadruga.zitek@gmail.com
E-mail: info@zadruga-zitek.si

KMETIJSKO TURISTIČNA
ZADRUGA RITEK Z.B.O.

Čepinci 10, 9203 Petrovci

PISARNA, POSLOVNI
PROSTORI in SKLADIŠČE
:
Nemčavci 64, 9000 Murska Sobota

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |