Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Cerkev sv. Nikolaja

Cerkev sv. Nikolaja v Dolencih je raąčena arhitektura od gotike do baroka z mlająimi predelavami. Sestavljajo jo pravokotna ladja z zaobljenimi vogali, gotski prezbiterij z oporniki, zakristija in zahodni zvonik. Stoji na najviąjem delu vasi sredi nasada divjih kostanjev.

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |